Låt oss veta vad du tycker

EU-samarbete

PRV deltar, tillsammans med ett trettiotal andra patent- och varumärkesmyndigheter i EU-projektet IPorta med den gemensamma webbplatsen Innovaccess.eu. Projektet utgår från de resurser små och medelstora företag behöver för att bättre kunna utnyttja immaterialrätten. Med rätt kunskap och verktyg kan företagen på bästa sätt skydda sina produkter och tjänster. Genom att få kunskap om hur de kan använda immaterialrätten i bland annat sina affärsstrategier kan de öka sin konkurrenskraft.

Projektet består av flera arbetsgrupper i vilka man bland annat arbetar för att öka medvetenhet och utbildning kring immaterialrätt för små- och medelstora företag samt höja medvetenheten hos rådgivare i innovationssystemen. PRV engagerar sig i arbetet genom att hjälpa till att sprida kunskapen som tas fram i projektet och genom att informera andra länder om hur vi jobbar med motsvarande frågeställningar.

PRV:s deltagande i projektet säkerställer att resultat och kunskap sprids nationellt, bland annat genom nätverket Enterprise Europe Network.

Verktyg tas fram

Genom att utgå från företagen och deras behov tas ett antal verktyg fram som kan användas av företagen i deras arbete med immaterialrätt. Genom verktygen får företagen bättre möjlighet att ta tillvara och försvara sina rättigheter.

Inom projektet tas det därför fram gemensamma verktyg som ska komma företagen och deras rådgivare tillgodo.

Innovaccess.eu

På webbplatsen Innovaccess.eu kan man läsa om hur man som företag kan utnyttja immaterialrätten och till exempel skydda sig mot piratkopiering.
Innovaccess.eu

Kontaktperson på PRV: Anna Engquist

Mer information

European IPR Helpdesk

Skip Navigation Links.

Organisationsnummer

PRV:s organisationsnummer:
202100-2072

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00