Låt oss veta vad du tycker

Exempel på företags kostnader för patent

Här finns fyra fiktiva exempel som visar patentkostnader för olika företag. Med detta vill vi visa en överskådlig bild av vägvalen vid patent.

Sloo AB - fiktivt företag Sloo AB, ett patent i Sverige.
School Brain AB - fiktivt företag School Brain AB, ett patent i tre länder: Sverige, Tyskland och Storbritannien.
Electronics AB - fiktivt företag

Electronics AB, ett patent i sju länder: Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Danmark, Storbritannien och Polen.

Warming AB

Warming AB, ett patent i tio länder: Sverige, Finland, Estland, USA, Kina, Tyskland, Japan, Danmark, Storbritannien och Polen.

 

Observera

I exemplen har patentsökandenas kostnader uppskattats på grundval av förutsättningar som ställts upp i några typfall. PRV vill framhålla att totalsummorna inte kan vara mer än ungefärliga. Tid och kostnader kan variera betydligt mellan olika fall, även då förutsättningarna ser ut att vara desamma. Patentansökningens omfattning och komplexitet, ombudsinsatser och behov av översättningar är faktorer som särskilt påverkar kostnadsbilden.

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00