Patentansökningar och patent

Patentansökningar200320042005200620072008200920102011201220132014
Nationella 3604 3216 2943 2845 2881 2777 2604 2549 2341 2436 2495 2424
– Därav svenska sökande 3003 2728 2498 2429 2517 2386 2151 2195 2004 2070 2124 1984
Under behandling 6890 5024 4338 4087 4239 4253 3880 3545 3463 3372 3854 4031
Internationella– PCT fas 1 3522 3334 3366 3150 3160 2407 2042 2050 1939 1592 1533 1359
– PCT fas 2 2630 1615 988 689 671 626 457 350 341 341 215 288

 

Patent200320042005200620072008200920102011201220132014
Beviljade 2950 3232 1911 1477 1287 1224 1248 1379 1039 999 685 588
– Därav svenska sökande 2204 2485 1504 1190 1048 1037 1009 1112 841 855 603 516
Upphörda 2457 2453 2219 1845 1924 1619 2560 2386 1687 1501 1506 1719
I kraft i Sverige
– PRV
20052 20804 20478 20114 19436 19019 17689 16664 15994 15480 14632 13488
– EPO 81450 81981 82263 84596 86135 86990 84674 80132 80097 80772 81063 79999
Medellivs- längd (år)
– PRV
11,72 11,21 11,14 11,29 11,27 11,57 11,86 12,16 12,17 12,56 12,91 13,28
– EPO 12,28 12,32 12,47 12,67 12,97 13,14 12,96 12,87 13,23 13,47 13,51 13,60

 

Svenska sökande vid EPO / USPTO200320042005200620072008200920102011201220132014
EPO Euro (Euro-direct) 576 591 693 636 684 753 601 969 1122 1066    
EPO Euro-PCT 1986 1838 1793 1914 2051  2390 2546 2591 2485 2405    
USPTO 2314 2270 2243 2680 3164 3265 3515 3840 4140 4390 4509  

 

Om årsstatistiken

Siffrorna är uppdaterade i januari 2013. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.

Förklaringar till tabellerna

Patentansökningar

Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.

Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.

I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet. 
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.

Patent

Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.

I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.

Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.

Svenska sökande vid EPO och USPTO

EPO Euro anger antalet europeiska ansökningar från Sverige (Art. 75 EPC).
Annual Report 2000-
www.epo.org

EPO Euro-PCT anger antalet PCT-ansökningar vid EPO från Sverige  (Art. 158(2) och Regel 107 EPC).Annual Report 2000-
www.epo.org 

USPTO anger antalet ansökningar till USPTO ("Utility Patent") där första angivna uppfinnare är från Sverige.
Number of Utility patents applications

Svensk Patentdatabas