Låt oss veta vad du tycker

Avgifter och betalning för design

Här hittar du samlad information om avgifter och betalning för design, bland annat ansöknings-, tilläggs- och förnyelseavgifter. 

Ansökningsärenden

Avgifter för myndighetsutövning, till exempel ansöknings- och registreringsärenden, är inte momspliktiga.

Avgifter enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Avgift SEK

Ansökningsavgift för registrering av mönster. En femårsperiod. (Enligt 29 §, senaste lydelse 2001:295.)

1 900
Per ytterligare femårsperiod. Gäller i samband med registrering, se ovan. 2 500

 

Tilläggsavgifter
Avgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första. 200
Återupptagningsavgift. 500

 

Förnyelseavgifter
Avgift SEK
Förnyelseavgift för registrerat mönster. Per femårsperiod. (Enligt 30 §, senaste lydelse 1990:808.)

Klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer, se nedan.
2 500

 

Tilläggsavgifter
Avgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod. 500

 

Avgifter enligt förordning (2009:1576)
Avgift SEK
Ansökan om anteckning av ny innehavare 900
Ansökan om anteckning av ny licens 900
Avgifter enligt PRVFS 2009:11
Avgift SEK
Prioritetsbevis. 350
Bevis om registrerat mönster. 100

 

Gemenskapsformgivning
Avgift SEK
Avgift för vidarebefordran av ansökan om gemenskapsformgivning till OHIM. 500
Avgift för att utfärda det intyg som avses i artikel 78.5 i rådets förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (Ombud inför OHIM). 1 200

 

Produkter och tjänster

Avgifterna är angivna exklusive moms om inget annat anges.
Offerter baseras på ett timpris om 800 kronor.

Nyhets- och förhandsgranskningar
Avgift SEK
Nyhets- och förhandsgranskning. Enligt offert
Freedom To Operate-granskning. Enligt offert
Internationell sökning i OHIM/EG designdatabas. Enligt offert
Övriga sökningar Enligt offert

 

Bevakningar,
inklusive rapportering en gång per månad.
Avgift/år
SEK
Nyhetsbevakning. 8 000
Bevakning avseende sökandenamn/formgivare. 4 800
Bevakning avseende viss produkttyp. 4 800
Bevakning avseende visst utseende. 4 800
Klassbevakning. 4 800
Diariebevakning. 3 200
Övriga bevakningar. Enligt offert

 

Övrigt
Avgift SEK
Svensk Designdatabas (hela databasen)
Grunduttag, med veckovisa uppdateringar, i förskott per år.

 10 000

Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler. Per sida.

3

Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
Upp till 9 sidor.
10 sidor.
För varje sida därutöver.

Utan avgift
50
2
Mönsterklassificieringslista (1997). 1 000
Försändelseavgift, faktura. 30
Försändelseavgift, depositionskonto. 20

 

PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter

Skip Navigation Links.

Svensk Designdatabas

I Svensk Designdatabas hittar du design som beviljats skydd i Sverige.
Svensk Designdatabas

Blanketter

Tid till besked

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00