Låt oss veta vad du tycker

Den tyska patentklasslistan (DPK)

Direktlänkar till klasslistor i pdf-format:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89  

Man kan textsöka i den tyska klasslistan genom att genom att skriva "dpk" och sökordet (till exempel "dpk kullager") i fältet "sök på prv.se" upptill till höger!  

Förteckning över klasserna:

1. Anrikning av mineral, bränslen, sopor eller aska
2. Bageri
3. Beklädnad, med undantag av hattar och skodon
4. Belysning med hjälp av bränslen; Uppvärmningsbrännare i allmänhet
5. Gruvbrytning
6. Jäsningsindustri; Jäst; Andra jäsningsframkallare eller jäsningsprodukter; Enzymer
7. Framställning eller bearbetning av plåt, tråd eller rör av metall; Valsning av metall
8. Blekning, tvättning eller färgning av spånadsfibrer, garn textilier e.d; Tygtryck; Tapettryck; Appretering
9. Borstvaror
10. Bränslen
11. Bokbinderi: Album; Samlingspärmar; Samlingsmappar
12. Kemiska förfaranden eller apparater som inte omfattas av specialklasser
13. Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor
14. Ångmaskiner; Ångkraftanläggningar; Ångackumulatorer oberoende av ångpannor
15. Tryckning utom på tyg, tapeter eller linoleum; Skrivmaskiner; Stämplar
16. Framställning av gödningsmedel; Bearbetning av kadaver; Kemisk jordbehandling
17. Köldalstring; Framställning eller förvaring av is; Värmeväxling; Kondensering av gaser
18. Framställning av järn eller stål
19. Järnvägsbyggnad; Landsvägsbyggnad; Gatubyggnad; Brobyggnad
20. Järnvägsmateriel
21. Elektroteknik
22. Färger; Fernissor; Lacker; Bestrykningsmedel; Klister
23. Fettindustri; Oljeindustri
24. Eldningsanläggningar
25. Virkning; Stickning; Flätning; Tillverkning av spetsar, snörmakeriarbeten, tapisserier eller nät
26. Gasframställning genom avgasning av bränslen; Framställning av brännbara gaser på våta vägen eller genom karburering; Rening av destillationsgaser eller acetylen
27. Luftpumpar; Luftkompressorer
28. Garveri; Behandling av skinn; Bearbetning eller vidarebehandling av läder
29. Spånadsfibrer
30. Läkebehandling
31. Gjutning av metaller
32. Glas; Mineralull; Slaggull
33. Handredskap för personlig användning; Reseutrustning
34. Hushållsmaskiner; Husgeråd; Möbler
35. Lyftanordningar
36. Uppvärmning; Ventilation; Varmvattenberedning
37. Husbyggnad
38. Träbearbetning
39. Bearbetning av plast, elaster eller hornartade ämnen som inte omfattas av andra klasser; Framställning av plast
40. Icke-järnmetallurgi; Elektrometallurgi
41. Hattar; Framställning av hattar; Filtning
42. Instrument; Räkning; Beräkning; Reglering
43. Kontrollanordningar; Myntautomater; Postsortering
44. Knappar, säkerhetsnålar, spännen, blixtlås e.d.; Smycken; Tillbehör för tobaksbruk; Elddon
45. Jordbruk; Skogsbruk; Trädgårdsodling; Fruktodling; Mejerihantering; Djurhållning; Jakt, fångst eller utrotning av djur
46. Förbränningsmotorer; Tryckluftmotorer; Fjädermotorer; Andra kraftmaskiner
47. Maskinelement; Isoleringskroppar; Bromsar; Smörjanordningar; Ventiler; Växlar; Upplindning; Avlindning
48. Icke-mekanisk bearbetning eller behandling av metall
49. Mekanisk metallbearbetning utom bearbetning av plåt, rör eller tråd
50. Malning; Sönderdelning; Förberedelser för malning; Siktning; Blandning; Avskiljande av stoft ur luft
51. Musikinstrument
52. Sömnad; Broderi
53. Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser
54. Produkter av papper eller papp utom bokbinderiprodukter; Framställning av sådana produkter; Reklam
55. Framställning av cellulosa, papper eller papp
56. Sadelmakeri; Seldon; Framställning av bolstervaror
57. Fotografi; Kinematografi; Bildljudfilm
58. Pressar
59. Vätskepumpar; Andra anordningar för uppfordring av vätskor; Vätskedrivna ställmotorer i allmänhet
60. Regulatorer för motorer; Hydraulik eller pneumatik i allmänhet
61. Livräddning; Brandväsen
62. Luftfart; Markeffektfordon; Rymdfart
63. Fordon som inte går på räls
64. Flaskor; Konservburkar; Askar; Utskänkningsanordningar
65. Skeppsbyggnad; Sjöfart
66. Slakteri; Bearbetning av kött
67. Slipning; Polering
68. Lås; Reglar; Beslag eller tillbehör till dörrar, fönster e.d.; Kassaskåp
69. Skärverktyg
70. Skrivdon; Ritdon
71. Skodon; Framställning av skodon
72. Skjutvapen; Ammunition för skjutvapen; Befästningar; Bepansring e.d.
73. Repslageri
74. Signalväsen; Alarmering
75. Skulptur; Målning; Dekoration
76. Spinning
77. Gymnastik; Idrott; Spel; Leksaker; Nöjesanordningar
78. Tillverkning av tändstickor; Sprängämnen; Sprängning; Fyrverkeri; Blixtljus; Framställning av konstgjord dimma
79. Tobak; Cigarrer; Cigarretter
80. Lergods; Sten; Kalk; Cement; Gips; Asfalt
81. Transport; Förpackning
82. Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger
83. Ur; Tidmätning
84. Vattenbyggnad; Grundläggning; Schaktning
85. Mineralvatten; Kolsyrade vätskorRening eller distribution av vatten; Avloppsledningar
86. Vävning
87. Verktyg i allmänhet; Pneumatiska verktyg
88. Vattenmotorer; Vindmotorer; Utvinning av mekanisk energi eller reaktionskraft som inte omfattas av andra klasser
89. Utvinning av socker eller stärkelse

Skip Navigation Links.

Har du frågor?

PRV svarar på frågor om patent, varumärken, design, periodisk skrift och personnamn.

Kontakta kundtjänst

08-782 28 00
Skicka e-post till kundtjänst
Kontakta oss på Facebook

PRV för företagare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00