Låt oss veta vad du tycker

Sök i databaser

Inom patentområdet 

Patent som är giltiga i Sverige

PRV:s nya e-tjänst Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst som är skapad i ett användarvänligt gränssnitt. Ingen inloggning krävs. Svensk Patentdatabas innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Svensk Patentdatabas
Om Svensk Patentdatabas

PRV:s offentliga akter

Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar. Här har du möjlighet att titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från och med 2004. Dokumenten kan öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-fil.
Aktinsyn

Internationell patentdatabas från EPO

Med hjälp av espacenet kan du till exempel göra din egen förundersökning innan du lämnar in en patentansökan. Databasen rymmer mer än 60 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar. Alla bibliografiska data är sökbara och genom att kombinera dessa kan du göra relativt avancerade sökningar.
espacenet

Europeiska patentregistret från EPO

Via EPO:s webbaserade service kan du exempelvis söka i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Inloggning krävs.
Epoline

Publicerade PCT-ansökningar

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Via PatentScope kan du söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, ta del av offentliga uppgifter ur akterna och studera dokumenten online. PatentScope innehåller även allmän information om patent, statistik, nyhetsnotiser och mycket annat.
PatentScope

PRV:s bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen har du möjlighet att söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, konferenstryck, rapporter och patentverkspublikationer som finns tillgängliga via PRV:s bibliotek.
PRV:s bibliotekskatalog

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Inom varumärkesområdet

Sök varumärken som är skyddade i Sverige

I vår databas hittar du varumärken som beviljats registrering i Sverige. Databasen innehåller uppgifter om varumärkets innehavare och vilka varor och/eller tjänster som varumärkesregistreringen omfattar.
Svensk Varumärkesdatabas

Varumärken skyddade inom EU

I eSearch plus hittar du ingående information om de gemenskapsvarumärken (europeiska varumärkesrättigheter) som finns. Registret tillhandahålls av Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, i Alicante.
eSearch plus

Varumärken från hela Europa

TMView är en databas med registrerade varumärken från hela Europa. Svensk Varumärkesdatabas är ansluten till TMView.
TMview

Internationella varumärkesregistret

I Romarin hittar du ingående information om internationella varumärken. Registret tillhandahålls av World Intellectual Property Organization, WIPO, i Geneve.
Romarin

Klassificera dina varor och tjänster

Euroclass är ett verktyg som hjälper dig att klassificera varor och tjänster online. Verktyget innehåller en omfattande lista av klassificeringsbegrepp. Euroclass är resultatet av ett samarbete mellan myndigheter i Sverige, England och OHIM.
Euroclass

PRV:s bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen har du möjlighet att söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, konferenstryck, rapporter och patentverkspublikationer som finns tillgängliga via PRV:s bibliotek.
PRV:s bibliotekskatalog

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Inom designområdet

Design som är skyddad i Sverige

I Svensk Designdatabas finns registrerad design som fortfarande är gällande i Sverige. Här kan du bland annat se bilder av design och få information om innehavare och skyddstider.
Svensk Designdatabas
Guide till sökning
Guide till sökning för utskrift (pdf)
Klasslista för Design Alfabetisk (Locarno (631 Kb)
Klasslista för Design Klassvis (Locarno (577 Kb)

Design skyddad inom EU

Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och design), finns belägen i Alicante i Spanien. I OHIM:s databas över registrerad design hittar du information om de designregistreringar som gäller inom EU.
eSearch plus

Internationella designregistreringar

I Hague Express finner du internationella registreringar från 1999 och framåt. Internationella registreringar som har designerat OHIM gäller i Sverige.
Hague Express
Guide till sökning

PRV:s bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen har du möjlighet att söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, konferenstryck, rapporter och patentverkspublikationer som finns tillgängliga via PRV:s bibliotek.
PRV:s bibliotekskatalog

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Inom området periodisk skrift

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, med mera.
Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Registrerade tidskrifter i Tidningsregistret

I vårt tidningsregister kan du kostnadsfritt söka bland registrerade tidskrifter (ej nättidningar). Registret ger bland annat information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Dock vill vi poängtera att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis. Vi uppdaterar vårt register en gång i veckan.
Tidningsregistret

Register över kungörelser för utgivningsbevis

I detta register har vi samlat de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år för att inte förfalla samt beslut för de utgivningsbevis som förfallit på grund av utebliven förnyelse under de senaste två åren. Enligt lag har PRV skyldighet att elektroniskt kungöra dessa påminnelser och beslut. Observera att detta register endast innehåller en liten del av alla registrerade titlar. För att göra en fullständig sökning i vårt register ska du använda dig av Tidningsregistret.
PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis

PRV:s bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen har du möjlighet att söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, konferenstryck, rapporter och patentverkspublikationer som finns tillgängliga via PRV:s bibliotek.
PRV:s bibliotekskatalog

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Skip Navigation Links.

Har du frågor?

PRV svarar på frågor om patent, varumärken, design, periodisk skrift och personnamn.

Kontakta kundtjänst

08-782 28 00
Skicka e-post till kundtjänst
Kontakta oss på Facebook

PRV för företagare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00