Låt oss veta vad du tycker

Webbpublikationer

Inom patentområdet

Kungjorda svenska patent

Svensk patenttidning är tidningen för kungörelser om patentansökningar och patent som avser Sverige, inklusive europeiska sådana. Webbupplagan går att läsa i pdf-format och är även sökbar med hjälp av bibliografiska uppgifter eller ord i titeln. Här kan du bevaka dina konkurrenters svenska patentaktiviteter, orientera dig om patentansökningar inom ett visst teknikområde, läsa svenska patentskrifter i pdf-format och mycket annat. Svensk Patenttidning finns även tillgänglig i pappersform i PRV:s bibliotek.
Svensk Patenttidning

Europeisk patenttidning från EPO

Bulletinen med information om europeiska patent publiceras veckovis.
European Patent Bulletin

Inom varumärkesområdet

Nyregistrerade svenska varumärken

I Svensk varumärkestidning publiceras alla nyregistrerade varumärken, ändringar och rättelser.
Svensk varumärkestidning

Nyregistrerade och förnyade varumärken hos OHIM

Bulletinen med information om skyddade varumärken inom EU. Uppdateras varje arbetsdag.
The Community Trade Marks Bulletin

Inom designområdet

Nyligen registrerad svensk design

I Registreringstidning för design publicerar PRV ny design som blivit registrerad och fått ett designskydd i Sverige.
Registreringstidning för design

Nyregistrerad och förnyad design hos OHIM

Bulletinen med information om skyddad design inom EU. Uppdateras varje arbetsdag.
The Community Designs Bulletin

Nyregistrerad och förnyad design hos WIPO

Bulletinen med information om internationella registreringar, förnyelser och ändringar i designskydd. Uppdateras varje månad.
International Designs Bulletin

Periodisk skrift

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, med mera.
Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Skip Navigation Links.

Har du frågor?

PRV svarar på frågor om patent, varumärken, design, periodisk skrift och personnamn.

Kontakta kundtjänst

08-782 28 00
Skicka e-post till kundtjänst
Kontakta oss på Facebook

PRV för företagare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00