Låt oss veta vad du tycker

För IP-professionella

Här vänder vi oss till dig som är yrkesverksam inom det immaterialrättsliga området. Du ska snabbt hitta relevanta länkar utan längre förklaringar.

Patent 

Söka i databaser:

Svensk Patentdatabas
Svensk Patenttidning
espacenet
Aktinsyn

Ansöka:

Webbinlämning patent
Online Filing - klientprogramvara
Patentansökan - blankett
Patent Prosecution Highway - PCT
Priority Document Access Service

Betala avgifter:

PRV:s samtliga avgifter - PDF
Elektronisk betalning
Depositionskonto - saldo
Avgiftslista för patent
Mer om betala avgifter

Blanketter:

Blanketter för patent

Informationsmaterial:

Informationsmaterial

Länkar:

EPO
WIPO
Validering av Europeiskt patent
Lagar och regler
Sekretess

Aktuella domar:

Kommentar till Medeva-domen gällande tilläggsskydd

Varumärke

Söka i databaser:

Svensk Varumärkesdatabas
Svensk Varumärkestidning
eSearch plus
TMClass
TMview

Ansöka:

Svensk Varumärkesansökan
Varumärkesansökan - blankett
Klassrubriker
Krav på inskickade handlingar
Information om svartvita märken

Förnya och övrigt:

Svensk Varumärkesförnyelse

Beställ bevis och intyg

Betala avgifter:

PRV:s samtliga avgifter - PDF
Depositionskonto - saldo
Avgiftslista för varumärke

Blanketter:

Blanketter för varumärke

Informationsmaterial:

Informationsmaterial

Länkar:

OHIM
WIPO
Sekretess

Design

Söka i databaser:

Svensk Designdatabas
Registreringstidning för design

eSearch Plus
Designview

Ansöka:

Designansökan - blankett
Krav på inskickade handlingar

Betala avgifter:

PRV:s samtliga avgifter - PDF
Depositionskonto - saldo
Avgiftslista för design

Blanketter:

Blanketter för design

Informationsmaterial:

Informationsmaterial

Länkar:

OHIM
WIPO
Sekretess

Kundsupport

Frågor inom alla sakområden.
08-782 28 00

Frågor om patent?

Fördjupade frågor om patent.
08-782 26 00

Biblioteket

Informationsvägledning om litteratur och databaser, frågor kring lån och övrig service.
08-782 26 00
Biblioteket

PRV  InterPat

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter med konsulttjänster.

Lämna in uppdrag:

PRV InterPat Secure (PIS)
Lämna in uppdrag och hämta rapport.

Välkommen att ringa PRV InterPat för hjälp och support.
08-782 28 85
Konsulttjänster

Kurser

Se vårt utbud av kurser.
Aktuella kurser

E-tjänster A-Ö

I listan finner du PRV:s e-tjänster och databaser samt internationella tjänster, presenterade i bokstavsordning.
E-tjänster A-Ö


Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00