Låt oss veta vad du tycker

Om PRV InterPat

PRV InterPat är den del av Patent- och registreringsverket (PRV) som tillhandahåller uppdragstjänster. PRV lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementets ansvarsområde. Enligt förordningen (1995:1386) 3 § får PRV bedriva uppdragsverksamhet. PRV ska erbjuda uppdragstjänster som svarar mot kundernas efterfrågan. Nöjda kunder är viktigt för oss.

Vår uppgift

Vår uppgift är att stödja svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design. Uppdragsverksamheten PRV InterPat använder sig av patentingenjörerna, informationsspecialister samt varumärkes- och designhandläggare i uppdragen vi utför. Hela vår verksamhet bygger på kundförfrågan som är gjord ute hos allmänheten. Uppdragen är framtagna utifrån kundernas önskemål.

Vi arbetar för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt för svenskt näringsliv med en ökad sysselsättning genom fler och växande företag. Förutsättningarna för att företagande och entreprenörskap ska ha möjlighet att förbättras är tillgång till ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

Kundåtagande

PRV InterPat ska hålla en produktion som svarar till kundernas efterfrågan. De viktigaste parametrarna när det gäller kundernas förväntningar på uppdragsverksamheten är kostnadseffektivitet, sekretess, hög kvalitet och korta leveranstider.

  • Att få rätt kvalitet på granskningen åstadkoms genom att föra dialog med kunden om omfattningen av uppdraget och genom PRV:s interna kvalitetskontroller samt kundåterkoppling.
  • Korta leveranstider är av stor vikt. PRV InterPat erbjuder expressleverans för i stort sett samtliga uppdragstyper. Håller vi inte leveransen inom den angivna tidsramen levereras uppdraget utan kostnad för kunden.
  • All hantering av uppdrag sker under strikt sekretess. Läs mer om PRV:s sekretess här http://www.prv.se/sv/Om-oss/Vision-och-uppdrag/Kundrelationer/Sekretess/
  • PRV InterPats verksamhet är precis som hela PRV, självfinansierad och inte vinstdrivande. Uppdragsverksamheten ska till fullo bära sina egna kostnader.

Självfinansierad verksamhet

PRV InterPats verksamhet är en avgiftsbaserad, självfinansierad verksamhet precis som övriga delar av PRV. Vår verksamhet får inte blandas ihop med PRV som bedriver myndighetsutövningen.

Skip Navigation Links.

Kontakta PRV InterPat

Telefon: 08-782 28 85
Interpat@prv.se
Öppettider:
Sommartid: 15 maj till 14 september, kl 8.00-16.00
Vintertid: 15 september till 14 maj, kl 8.00-16.40

Beställ uppdrag

För säker inlämning och hämtning av uppdrag använd vår e-tjänst för detta.
PRV InterPat Secure (PIS)
Manual PIS

60 års erfarenhet

PRV InterPat har lång erfarenhet av att stödja näringslivet.
Historien om PRV InterPat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00