Låt oss veta vad du tycker

Om PRV InterPat

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda uppdragstjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.

Söktjänster

Kärnan i PRV InterPat är våra söktjänster. Vi förser våra kunder med kvalitativ information och tjänster inom immaterialrätt och levererar underlag för ditt beslutsfattande. Vi är stolta över att ha tillgång till de mest framstående sökverktygen i världen.

Erfarna patentingenjörer

Vi har spetskompetens inom alla tekniska områden. För att utföra vårt uppdrag har vi 115 handläggande patentingenjörer, informationsspecialister och handläggare inom varumärke och design. Alla patentingenjörer har minst en civilingenjörsexamen och har genomgått PRV:s utbildning till patentingenjör.

Många av oss har internationell yrkeserfarenhet och PRV InterPat erbjuder tjänster på många språk. Bortsett från de skandinaviska språken hanterar alla patentingenjörer engelska, franska och tyska.

Nöjda kunder är avgörande för oss: vi är mycket måna om att uppfylla dina specifika krav och visa upp högkvalitativa resultat. Därför är våra uppdrag ofta baserade på skräddarsydda önskemål från våra kunder.

Framstående sökverktyg

PRV InterPat använder samma framstående och avancerade sökverktyg som det europeiska patentverket EPO och har tillgång till de mest relevanta och omfattande databaserna globalt. Vi använder Questel Orbit för patentlandskap och har tillgång till NPL-databaser (Non Patent Literature).

Förståelse för sekretess

Vår långa erfarenhet garanterar fullständig förståelse för vikten av sekretess. Vi är måna om att uppfylla alla nödvändiga krav för att hantera känslig information. Du kan säkert beställa uppdrag och ladda ner rapporter genom att använda vår onlinetjänst PRV InterPat Secure (PIS).
PRV InterPat Secure (PIS)
Sekretess

Förutsättningar för verksamheten

PRV InterPats verksamhet utförs på icke-vinstdrivande och självfinansierad basis. Även om vi använder oss av samma kompetens är vårt engagemang inom konsulttjänster åtskilt från PRV:s arbete som offentlig myndighet.

PCT-myndighet

PRV är stolt över att vara en PCT-myndighet: i nästan fyrtio år har vi fått förtroendet att granska PCT-ansökningar och ge preliminära utlåtanden om patenterbarhet.
PRV som PCT-myndighet

Skip Navigation Links.

Kontakta PRV InterPat

Telefon: 08-782 28 85
Interpat@prv.se
Öppettider:
Sommartid: 15 maj till 14 september, kl 8.00-16.00
Vintertid: 15 september till 14 maj, kl 8.00-16.40

Beställ uppdrag

För säker inlämning och hämtning av uppdrag använd vår e-tjänst för detta.
PRV InterPat Secure (PIS)
Manual PIS
Manual PIS konto

60 års erfarenhet

PRV InterPat har lång erfarenhet av att stödja näringslivet.
Historien om PRV InterPat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00