Låt oss veta vad du tycker

PRV InterPats historia

PRV InterPat arbetar på direkt uppdrag från kunder inom patent-, varumärkes- och designområdet. Denna konsultverksamhet har närmare 70 års erfarenhet av att stödja näringslivet med kunskap och information som finns i alla de patent-, varumärkes- och designregistreringar vi har tillgång till i Sverige och från myndigheter världen över. Genom att använda informationen, i kombination med PRV:s samlade kompetens, söker och sammanställer PRV InterPat information som sedan kan användas vid viktiga strategiska beslut inom ett företag. PRV InterPat har en lång och intressant historia som delvis är förknippad med andra världskriget.

Informationsvärdet växer

Andra världskriget är slut och kommunikationerna efter kriget börjar långsamt komma igång. Under krigsåren och de första efterföljande fredsåren hade dokument från bland annat Storbritannien och USA regnat in över PRV i Stockholm i hopp om att rädda pappershandlingarna från förstörelse. Antalet patentskrifter på PRV växte lavinartat. I patentvärlden handlade det nu om att utbyta dokumentationen över beviljade patent från krigsåren. Intresset från näringslivet av att komma åt informationen på PRV var stort och växande, men att släppa in allmänheten i arkiven var inget verksamheten kunde tillåta. I och med detta inrättades PRV:s konsultverksamhet, för att förse industrin med granskningar av patentdokumentation.

Konsultverksamheten föds och utvecklas

Konsultverksamheten började med att man tillsatte en kommissionärstjänst. Denna innehades av en pensionerad patentingenjör som fick tillgång till PRV:s arkiv. Industrin fick de granskningar de önskade, mot en avgift. Pengarna som kommissionären tjänade fick denne själv behålla. Under 60-talet ökade mängden konsultuppdrag och verksamheten utvecklades. På 70-talet hade antalet uppdrag vuxit så mycket att man på PRV bildade en särskild enhet med namnet PRV InterPat Sweden, vilket antyder att kunderna redan då kom från hela världen.
I början på 2000-talet justeras namnet på verksamheten till PRV InterPat.

Här finns experterna

Uppdrag till PRV InterPat kommer idag från hela världen och från många olika branscher. Den moderna IT-tekniken har bidragit till att dokumentation inom patent- varumärkes- och designområdet är både omfattande och lättillgänglig. Men den omfattande dokumentationen kräver stor kunskap och erfarenhet för att tolkas rätt. PRV InterPat har tillgång till de främsta experterna i Sverige inom det immaterialrättsliga området. Varje uppdrag utförs tillsammans med patentingenjörer, varumärkes- och designhandläggare samt jurister i världsklass på PRV. Om du beställer en konsulttjänst från PRV InterPat kan du alltid räkna med att det är landets främsta experter inom området som utför uppdraget.
PRV InterPat - PRV:s konsultverksamhet

Skip Navigation Links.

Kontakta PRV InterPat

Telefon: 08-782 28 85
Interpat@prv.se
Öppettider:
Sommartid: 15 maj till 14 september, kl 8.00-16.00
Vintertid: 15 september till 14 maj, kl 8.00-16.40

Beställ uppdrag

För säker inlämning och hämtning av uppdrag använd vår e-tjänst för detta.
PRV InterPat Secure (PIS)
Manual PIS
Manual PIS konto

60 års erfarenhet

PRV InterPat har lång erfarenhet av att stödja näringslivet.
Historien om PRV InterPat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00