Låt oss veta vad du tycker

Så här använder du våra konsulttjänster

  Teknikens ståndpunkt - En helhetsbild av nyhetsläget för din idé Patentlandskap Patentbevakning - För ständig omvärldsbevakning av konkurrenter och teknikområden Tekniköversikt Nyhetsgranskning - Är din uppfinning verkligen ny? Patenterbarhetsbedömning - En fingervisning om en ansökan kan bli godkänd Freedom to operate-sökning - För att få en uppfattning om du kan lansera din produkt på marknaden utan att riskera att göra intrång Citeringssökningar Validitetsgranskning - När du ifrågasätter konkurrenters patentskydd IP Due Diligence - Inför företagsförvärv eller företagsfusioner

Från idé till marknad

Så här kan du använda våra tjänster i processen från idé till marknad. Tjänsterna kompletterar varandra över tid. Bilden är klickbar!

Gå tillbaka till menyn och läs mer om varje tjänst.

 

Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00