Låt oss veta vad du tycker

Frågor om design

Vad är skillnaden mellan design och patent?

I en designregistrering skyddas endast utseendet på produkten, inte funktionen. I ett patent skyddas den tekniska lösningen på ett problem, inte utseendet på produkten. Du kanske även behöver ett patent och ett varumärkesskydd? Läs mer om skillnaderna mellan olika skyddsformer.
Komplettera ditt designskydd

Hur kan jag skydda min design/mitt mönster?

Om man har ett nytt och särpräglat utseende på en produkt kan man ansöka om ett designskydd (som i lagen från 1970 fortfarande kallas mönsterskydd). Tillsammans med ansökningsblanketten bifogar man bilder som visar produktens utseende (foton eller illustrationer). Blanketten heter "Ansökan om registrering av mönster".
Blanketter

Vad kostar det att skydda en design/ett mönster i Sverige?

Information angående kostnader vid designansökan finns här på webbplatsen. Avgiften måste betalas innan PRV påbörjar handläggningen av din ansökan.
Avgifter

Hur länge gäller en designregistrering?

Genom att ansöka om en designregistrering får du ensamrätt till din design i maximalt 25 år. Designregistreringen gäller i perioder om 5 år och kan mot erläggande av ytterligare avgift förlängas, vid ansökningstillfället eller vid förnyelsetillfället.
Designskyddets giltighet

Hur många bilder måste jag bifoga min ansökan?

Det finns krav på att din designansökan ska innehålla bilder som visar produkten. Det är viktigt att produktens hela utseende visas på ett tydligt sätt då skyddet utgår från bildmaterialet i ansökan. Det kan därför vara bra att skicka in flera bilder för att tydliggöra produktens utseende. Tänk på att skyddet utgår från bildmaterialet. Om ansökan innehåller mer än en bild/vy så tillkommer en tilläggsavgift för varje bild utöver den första.
Bifogade bilder

Vilken klass tillhör produkten jag vill registrera?

Sök i klasslistorna. Där kan man se vilken huvudklass och underklass mönstret bör tillhöra. I den alfabetiska listan kan du skriva in ett sökord i sökfältet. Om du inte hittar rätt klassning så ska du i ansökan sända med extra information som beskriver produktens användningsområde så att din handläggare lättare kan placera produkten i rätt klass vid handläggningen.
Klasslista för design Alfabetisk (Locarno) (641 Kb)

Hur vet jag att ingen annan har registrerat den här designen?

Sök i Svensk Designdatabas. Klicka på länken "Sök i databasen". Välj lämplig huvudklass och underklass för din produkt för att få relevanta träffar.
Svensk Designdatabas
Du kan även göra en sökning på designregistreringar gjorda inom EU. Sök i designregistret som finns på OHIM:s webbplats.
Mer information

Kan jag registrera design internationellt?

Det finns tre vägar att gå. Man kan registrera sin design direkt till andra länders immaterialrättsmyndigheter. Vill man registrera sin design i samtliga EU:s medlemsstater kan man göra en ansökan till OHIM i Alicante, Spanien. För länder utanför EU som är anslutna (även EU, som sådant, är anslutet) kan man ansöka om registrering hos WIPO i Geneve.
OHIM

Vad menas med nyhetsfrist?

Den design du ansöker om skydd för måste vara ny. Om du har offentliggjort din design innan du ansöker om en designregistrering har du 12 månader på dig att lämna in din designansökan hos oss. Detta kallar vi för en nyhetsfrist. Det kan därför vara viktigt att du säkerställer bevisning för tidpunkten när din design offentliggjordes. Observera att det inte är alla länder utanför EU som tillämpar denna nyhetsfrist.
Nyhetsfrist

Är inlämnade bilder hemliga?

Om du vid ansökningstillfället begär att ansökan ska vara hemlig så blir bilden eller modellen inte offentlig, övriga uppgifter i ansökan blir offentliga. Om man av någon anledning återtar sin ansökan om designregistrering inom hemligtiden så räknas inte bilderna som allmänt tillgängliga och kan därmed inte utgöra ett nyhetshinder mot en senare ansökan.
Hemlighållande

Vad menas med prioritet?

Från ansökningsdagen löper en så kallad prioritetstid på 6 månader. Det betyder att om du inom 6 månader söker skydd i ett nytt land får du samma registrerade ansökningsdag som i din första ansökan. Detta kan vara bra om någon annan gör en ansökan om en liknande design i ett annat land och den är inkommen efter din första ansökan. En sökande som vill åtnjuta prioritet måste begära detta i ansökan om registrering. Sökanden måste även lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt numret på den tidigare ansökan.

Exempel: Om du har gjort en ansökan i Sverige och vill göra en ansökan även i Tyskland, inom 6 månader, så kan du hävda prioritet från din svenska ansökan. Om någon annan redan har gjort en ansökan i Tyskland efter din ansökan i Sverige, men innan din tyska ansökan, så blir den ansökan inte något hinder för dig, då du har ett tidigare ansökningsdatum i Sverige som prioritet.
Internationellt skydd

Ska jag anlita ombud?

Om du är bosatt utomlands får vi vid behov förelägga dig, det vill säga kräva, att du utser ett ombud som är bosatt i Sverige och som ges behörighet att åtminstone ta emot delgivningar i ditt ansökningsärende. Om du inte följer vårt föreläggande anser vi att en delgivning i ditt ansökningsärende har skett genom att vi har sänt handlingen till dig under din senast kända adress. Med delgivning menar vi att du har mottagit samt tagit del av den information vi skickat. Tänk på att om ett ombud företräder dig är det ombudets underskrift som ska finnas i din ansökan. Företagets namn och firmatecknare ska då skrivas dit.

Hur kan jag fördjupa mina kunskaper om designskydd?

Om du vill fördjupa dina kunskaper erbjuder PRV kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet, eller skaffa spetskompetens inom ett specifikt område.
Utbildning

PRV-skolan

Skip Navigation Links.

Informationsmaterial

Ladda gärna ned våra broschyrer och informationsblad. Här finns allt samlat på samma ställe.
Informationsmaterial

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00