Låt oss veta vad du tycker

Frågor om personnamn

Vilka regler gäller för släktnamn?

Namnet ska ha burits som efternamn i minst två generationer i rakt nedstigande led och senast inom fyra generationer räknat från och med dina föräldrar. Efternamnet kan även ha antagits som nybildat. När ett nybildat efternamn har godkänts har en viss krets av närstående rätt att också få ta efternamnet. Men det krävs ett medgivande från ursprungstagaren. Kretsen av närstående begränsas till föräldrar, syskon och syskonbarn.
Gamla släktnamn

Vad ska bifogas i ansökan om släktnamn?

Personbevis för sökande med uppgift om föräldrar. Folkbokföringsutdrag, som styrker släktskap, att namnet burits som efternamn i minst två generationer och senast inom fyra generationer räknat från och med dina föräldrar. Handlingarna får du från Skatteverket, Kyrkoförsamlingen eller Landsarkivet.
Checklista för ansökan

Vilka regler gäller för stavningsändring av efternamn?

Stavningsändring av efternamnet kan göras via PRV så länge namnets uttal inte förändras.
Exempel: Peter har alltid stavat sitt efternamn Löwdahl, trots att det i folkbokföringen stavas Lövdahl. Nu vill han få den stavning han tycker är den rätta även i alla officiella register. Peter ansöker därför till PRV.
Ändra stavningen på ett efternamn

Vilka regler gäller för nybildat efternamn?

Ett nybildat efternamn är ett namn som inte bärs och aldrig har burits i Sverige. Efternamnet får inte vara lätt förväxlingsbart med andra efternamn, bolagsnamn eller varumärken. Efternamnet får inte heller vara förväxlingsbart med allmänt kända efternamn som burits av en utdöd släkt, till exempel von Fersen eller med allmänt kända utländska efternamn, till exempel Obama.
Byta efternamn
Krav på ditt personnamn

När ska namnändringen ske hos Skatteverket?

Ändring av förnamn

Man kan göra ändring av förnamn en gång hos Skatteverket, om minst ett av de ursprungliga förnamnen behålls. Ordningsföljd, ändring av tilltalsnamn och stavningsändring där uttalet blir oförändrat görs hos Skatteverket, obegränsat antal gånger.

Byte av efternamn i samband med vigsel eller partnerskap

Byte till maka, makes eller partners efternamn i samband med vigsel eller vid registrering av partnerskap. Byte till maka/makes efternamn efter vigsel, när byte inte gjorts tidigare.

Byte till maka, makes eller partners efternamn efter vigsel eller registrerat partnerskap, när byte inte gjorts tidigare.

Ta tillbaka efternamn

Återtagande av det efternamn du hade som ogift om tidigare byte till maka/makes namn gjordes hos Skatteverket.

Byte av efternamn för barn

Barn under 18 år som ska ta förälders befintliga efternamn eller det efternamn som föräldern hade som ogift, gör detta hos Skatteverket. Barn över 18 år kan göra samma byte en gång.

Byte till familjehemsföräldrars efternamn

Ska familjehemsföräldrars efternamn antas efter det man fyllt 18 år, ansöker man om det hos PRV.
Byta personnamn

Vilken blankett ska jag använda när jag byter efternamn?

För nybildat efternamn, som du inte kan påvisa släktskapet till, använder du blankett N1. För befintligt efternamn, det vill säga efternamn som bärs i Sverige, släktnamn och stavningsändringar använder du blankett N2.
Blanketter

Hur går det till att byta efternamn när man gifter sig?

Detta görs hos Skatteverket. Se frågan ”När ska namnändringen ske hos Skatteverket?”
Om ett nybildat efternamn ska antas, kan båda ansöka till PRV före eller efter vigseln för att få samma rättighet till det nya efternamnet. Alternativt kan en av makarna ansöka till PRV. Den andre maken antar sedan namnet utan kostnad hos Skatteverket efter vigseln. Maken har också möjlighet att senare återta det efternamn denne hade som ogift hos Skatteverket utan kostnad.
Byta personnamn

Vad kostar det om man är flera sökanden?

En aktuell avgiftslista finner du här på vår webbplats:
Avgifter

Vad ska jag själv ordna efter det att namnbytet är klart?

Du måste själv ansvara för att byta ditt pass, övriga id-handlingar, betalkort och medlemskort med mera. Transportstyrelsen skickar automatiskt blanketter för förnyelse av körkort. Offentliga myndigheter uppdaterar ofta sina register via folkbokföringen.
Efter namnbytet

Hur gör jag om namnet blivit felregistrerat i folkbokföringen?

Du kan ansöka hos Skatteverket att de rättar felregistreringen. I annat fall skickar du ansökan till PRV.

Jag vill heta Adam fast att jag är kvinna. Hur gör jag?

Numer får en vuxen man eller kvinna själv bestämma vilka förnamn han eller hon vill ha, oavsett om förnamnet tidigare förknippats med ett visst kön.
Ändra ditt förnamn

Skip Navigation Links.

Informationsmaterial

Ladda gärna ned våra broschyrer och informationsblad. Här finns allt samlat på samma ställe.
Informationsmaterial

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00