Låt oss veta vad du tycker

Om upphovsrätt

Bild på ett öra och notbild på ett papper.

Upphovsrätten är den del av immaterialrätten som ger skydd för musik, litteratur och annat konstnärligt skapande. Den går inte att ansöka om. Skyddet uppstår per automatik i och med att det konstnärliga verket kommer till. Någon registrering i ett myndighetsregister av vilka verk som är upphovsrättsskyddade görs inte. PRV har alltså inga lagreglerade uppgifter när det gäller upphovsrätt. Vi på PRV ser det ändå som naturligt att vi informerar och svarar på frågor om upphovsrätt.

Upphovsrättens innebörd

Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra skapande upphovsmän ensamrätt att bestämma över hur de egna skapade verken får framföras, spridas och visas. I förlängningen kan den upphovsrätten medföra en rätt till ekonomisk ersättning.

Det som omfattas av upphovsrätten är framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk inklusive fotografier, byggnadskonst, brukskonst samt alla andra uttryck för andligt skapande av litterär eller konstnärlig halt. För skydd krävs att det som skapats har en så kallad verkshöjd - det vill säga ett visst mått av originalitet och särprägel, och att verket ska komma från upphovsmannens personliga, skapande insats.

Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, 1960:729 ). Kompletterande bestämmelser finns i upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).
Lag (1960:729)

© Copyright

Ofta markeras upphovsmannens skydd genom att använda symbolen för copyright, ©. Om ett verk uppfyller kraven på originalitet och särprägel skyddas verket dock automatiskt, även om det saknar en ©-symbol. En användning av ©-symbolen skapar alltså inte upphovsrätt och i Sverige saknar symbolen rättslig betydelse. ©-symbolen kan dock fungera avskräckande vid en eventuell otillåten användning av det skyddade verket.

Upphovsman

Den ursprungliga upphovsrätten till ett verk tillhör alltid en eller flera fysiska personer. När upphovsmannen dör övergår rätten till de efterlevande. Rätten att använda verket kan helt eller delvis överlåtas till exempelvis ett förlag.

Skyddstid

Även efter en upphovsmans död är verket skyddat. Skyddet gäller i 70 år efter året för upphovsmannens död.  Om flera upphovsmän har skapat verket gäller skyddet från den sist avlidne upphovsmannens död.
Är upphovsmannen okänd gäller skyddet i 70 år från verkets offentliggörande. Är denna tidpunkt okänd varar upphovsrätten i 70 år från verkets skapande. Skyddstiden kan inte förlängas.

Upphovsrätt på webben och i andra digitala medier

Upphovsrätten gäller på samma sätt på webben som vid annan publicering. Precis som upphovsrätt i övrig media är det alltså den personliga utformningen av en text samt bilder som är skyddade, och inte faktauppgifter eller bakomliggande idéer.

Mer information

Du kan läsa mer om upphovsrätt under lagstiftning på Justitiedepartementets sida. Där finns även länkar som tar dig vidare till fördjupad information i ämnet.
www.regeringen.se
www.copyrightsidan.se
Upphovsrätt på PRVbloggen

PRV-skolan

Skip Navigation Links.

Informationsmaterial

Ladda gärna ned våra broschyrer och informationsblad. Här finns allt samlat på samma ställe.
Informationsmaterial

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00