Låt oss veta vad du tycker

Kurskatalog

Personer på kurs

Här hittar du PRV:s fullständiga kursutbud som ständigt fylls på och förnyas. Datumen för alla kurser är inte fastslagna, men vi försöker alltid att anpassa utbudet efter aktuell efterfrågan.

De kurser som är öppna för anmälan just nu hittas under 
aktuella kurser.

Gör vårt företagstest

Kurserna är indelade i tre nivåer för att så bra som möjligt möta deltagarnas behov och maximera affärsnyttan. Vi vill dock påpeka att dessa nivåer endast är tänkta att ge en snabb uppfattning av komplexiteten och/eller graden av specialisering i informationen.

Grundnivå

Kurserna på denna nivå präglas av att de ger grundkunskaper inom immaterialrätten och angränsande områden. De är framförallt tänkta för de som saknar tidigare erfarenhet av immaterialrätt, men är även utmärkta om man vill fräscha upp sina grundkunskaper eller få teoretiska grunder till sin praktiskt förvärvade kunskap.
Kurser på grundnivå

Fortsättningsnivå

Den huvudsakliga målgruppen för denna kursnivå är de som har viss erfarenhet av arbete med immaterialrätter eller har förvärvat kunskaper motsvarande delar av grundnivån. Fokus här ligger på att aktivera immaterialrätterna för att skapa affärsnytta, dvs hur man arbetar effektivt med IP-frågor för att bli mer framgångsrik på marknaden.
Kurser på fortsättningsnivå

Avancerad nivå

I kurserna på avancerad nivå tar vi upp komplexa immateriella frågeställningar, ofta kring specifika problem eller situationer som organisationer möter. Fokus ligger fortfarande på affärsnyttan av arbete med immateriella rättigheter, men med än mer tyngd på hur IP-frågor kan införlivas i organisationens strategiska arbete och tillfullo utnyttjas för att förbättra marknadsposition och lönsamhet.
Kurser på avancerad nivå

Skip Navigation Links.

Informationsmaterial

Ladda gärna ned våra broschyrer och informationsblad. Här finns allt samlat på samma ställe.
Informationsmaterial

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00