Låt oss veta vad du tycker

Skydd av Know-how: immaterialrätt, företagshemligheter och sekretessavtal

Den här fördjupningskursen ökar din inblick i hur det rättsliga skyddet ser ut för Know-how och hur området kan förstärkas genom avtal och andra åtgärder. Utbildningen berör också hur lagen om företagshemligheter förhåller sig till patenträtt, varumärkesrätt, mönsterskydd och upphovsrätt.

Kursbeskrivning

Affärsstrategisk information kan representera mycket stora värden inom näringslivet. Kunskap om hur företagshemligheter och innovationer bäst kan skyddas har därför blivit ett allt viktigare konkurrensmedel.

Vid kursen ”Skydd av Know-how" går vi bland annat igenom den lagstiftning som finns inom området för att värna företagare. Exempel på frågor som behandlas:

  • Det rättsliga skyddet för Know-how och företagshemligheter – vad kan skyddas och vilka komplement finns?
  • Hur förhåller sig skyddet till offentlighet och sekretess?
  • Sekretessavtal
  • Åtgärder vid intrång, till exempel sanktioner
  • Konkurrensklausuler.
  • Vilka frågor bör man ställa i en rådgivningssituation?
  • Hur kan man använda sig av externa experter?
  • Vilken strategi ger konkurrensfördelar genom det rättsliga skyddet?

Kursen avhandlar också de kompletterings- och ändringsförslag som föreslås i den nyligen avlämnade lagrådsremissen ”Ett bättre skydd för företagshemligheter”. Om förändringarna genomförs kommer lagen om skydd för företagshemligheter att utvidgas på betydande punkter och få förnyad aktualitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovationsrådgivare. Du har viss kunskap om immateriella rättigheter men vill ha en större praktisk kunskap kring skydd av Know-how, sekretessavtal, lagen om företagshemligheter och sambandet med immaterialrätten. Innehållet passar även dig som arbetar med affärsstrategier. 

Kursmål

Efter kursen ska du ha fördjupad kunskap om sekretessavtal och lagen om företagshemligheter. Dessutom ska du ha fått en ökad förståelse för sambandet mellan immaterialrätten och skyddet för företagshemlig information. 

Föreläsare

Föreläsare är Magnus Tonell, advokat och delägare på ADN Law. Magnus har immaterialrätt, företagshemligheter och marknadsrätt som huvudsakliga rättsområden och föreläser regelbundet om detta. Han är också författare till kursboken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter.

Kursvillkor
Vanliga frågor och svar

Skip Navigation Links.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00