Låt oss veta vad du tycker

Välkommen till PRV-skolan!

Här lär du dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan tar 2-3 timmar i självstudier.

Har du inte koll på dina immateriella tillgångar riskerar du att förlora mycket pengar eller i värsta fall hela företaget. Men en sak i taget. Först: film.

 

Om PRV-skolan Introduktion

PRV-skolan består av sju kapitel. De första fyra kapitlen består av genomgång av de fyra immaterialrättsliga kategorier som vi anser vara de mest centrala och som hör till PRV:s ansvarsområde. Dessa är patent, varumärken, mönsterskydd och upphovsrätt.

Läs mer

Steg 1: Patent steg ett

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem och är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Om du vill vara ensam om din uppfinning och hindra konkurrenter från att använda den utan att betala för det, bör du söka patent.

Läs mer

Steg 2: Varumärke steg två

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst. Det kan bestå av ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn, slogans eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning.

Läs mer

Steg 3: Design steg tre

Det räcker oftast inte med att en produkt är funktionell för att den ska sälja. Ett tilltalande utseende – alltså designen – är ofta det som avgör när man väljer mellan flera, annars likvärdiga produkter. När du köper ny jacka eller nya skor är det säkert inte bara funktion och pris som avgör.

Läs mer

Steg 4: Upphovsrätt steg fyra

Upphovsrätten skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande. Den går inte att ansöka om utan uppkommer automatiskt när ett verk kommer till. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död.

Läs mer

Steg 5: Möjligheter steg fem

Att vara innehavare av en immaterialrätt betyder egentligen ingenting i sig. En förutsättning för att en immaterialrätt ska vara värd något är att det finns ett intresse för andra att förfoga över det som är immaterialrättsligt skyddat.

Läs mer

Steg 6: Andra immaterialrätter steg sex

Det finns också andra immaterialrättigheter. Detta kapitel handlar om ensamrätt till firma, växtsorter och kretsmönster. Denna lista är dock inte heller uttömmande.

Läs mer

Steg 7: Kompletterande skydd steg sju

Kompletterande skydd i andra lagar.

Läs mer
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00