Om oss

På Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar vi med nya idéer i teknikens framkant varje dag. 

Vårt uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Vi hjälper också personer att byta namn och ansöka om utgivningsbevis för tidskrifter.

Vår vision är att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt och en internationellt respekterad, livskraftig och kundorienterad myndighet. 

Främja tillväxt
I grunden är vår främsta uppgift att främja tillväxt och stärka landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskap om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företag och andra som verkar inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta.

Avgiftsfinansierad myndighet
PRV är en avgiftsfinansierad myndighet med omkring 350 anställda. Vi finns centralt i Stockholm och Söderhamn. Hos oss jobbar bland annat patentingenjörer, jurister och varumärkeshandläggare.

Söktjänster
Fristående från vårt myndighetsuppdrag utför vi också söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Den bearbetade informationen kan du använda som underlag för affärsstrategiska beslut.

Stolt PCT-myndighet
Vi är stolta över att vara PCT-myndighet sedan drygt 40 år. Förkortningen står för Patent Cooperation Treaty, en internationell överenskommelse som gör att du genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag för ditt ärende.