Låt oss veta vad du tycker

Internationellt samarbete

Vi är en internationell patentmyndighet med omvärldsfrågor i fokus. Här presenteras några av de organisationer vi samarbetar med.

WIPO

Tillsammans med Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization (WIPO), sker ett samarbete inom teknisk standard för datautbyte, klassificeringssystem och publicering. PRV representerar Sverige i ett flertal arbetsgrupper där vi bedriver ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete inom områdena varumärken, design och patent. Vi bedriver också internationellt utbildningssamarbete tillsamman med WIPO.

EPO

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973. Huvudkontoret, the European Patent Office, är beläget i München och därutöver finns kontor i Berlin, Haag och Wien.

EPO:s uppgift är att granska och bevilja så kallade europeiska patent som genom en ansökan får giltighet i alla de medlemsländer som designeras. (Däremot får ett europeiskt patent inte automatisk giltighet i hela EU. Ett sådant "EU-patent", community patent har föreslagits av EU-kommissionen men ännu inte förverkligats).

OHIM

Inom EU bidrar vi på PRV med expertis vid lagstiftningsarbete inför ministerrådet och EU-kommissionen. Som medlemsstat i EU är Sverige partner till varumärkesmyndigheten, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), i Alicante. Vi finns representerade i OHIM på flera nivåer genom regelbundna styrelsemöten och juridiska och tekniska samverkansgrupper. Sedan år 2006 arbetar även en nationell expert från PRV vid OHIM.

EU-samarbete

PRV är delaktig i Innovaccess.eu. Projektet jobbar för att ge små och medelstora företag den kunskap och verktyg de behöver för att på bästa sätt utnyttja immaterialrätten. Utifrån företagens behov tas tjänster fram som kan användas i deras arbete med immaterialrätten.

I projektet ingår, förutom ett tjugotal patent- och varumärkesmyndigheter, även forsknings- och innovationsorganisationer med stor erfarenhet av immaterialrätt.
I menyn till vänster kan du läsa mer om projektet.
Innovaccess.eu

Nordiskt samarbete

Av tradition finns ett nordiskt samarbete som bland annat syftar till att samordna lagstiftningen vad gäller det industriella rättsskyddet.

Internationellt utbildnings- och utvecklingsarbete

PRV arbetar med utbildning på internationell nivå. Samarbetet handlar om utbildning inom hela immaterialrätten (patent, varumärke, design, upphovsrätt med mera) och överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas. En väsentlig del är program som syftar till att få länderna att anpassa sin lagstiftning, administration och vidmakthållande av rättigheter till internationella överenskommelser på ett sätt som är anpassat efter deras förutsättningar.

PRV tillhandahåller även internationella experter och tar emot utländska studiebesök. PRV arbetar också med att driva internationella projekt och samordnar utvecklingssamarbetet med Europeiska patentorganisationen (EPO) och Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Dessa aktiviteter finansieras normalt från källor utanför PRV, exempelvis från Sida, WIPO, EPO eller EU.

Mer information

Internationella utbildningsprogram.

Skip Navigation Links.

Organisationsnummer

PRV:s organisationsnummer:
202100-2072

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00