Låt oss veta vad du tycker
2009-03-23

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Alla läkemedel som ska godkännas för försäljning måste numera ha utprovats för barn. När dessa studier har genomförts kan patenthavaren få sitt tilläggsskydd till patent förlängt med sex månader. Patent- och registreringsverket, PRV, håller ett halvdagsseminarium om vad som krävs för att få förlängd tilläggsskyddstid.

Kraven i EG-förordningen som reglerar detta kan ge vissa frågor och tillämpningsproblem för den som vill få ett längre tilläggsskydd. PRV erbjuder därför ett seminarium kring den praktiska tillämpningen av EG-förordningen. Under en halvdag kommer PRV:s ansvariga jurist att gå igenom förordningen och tillämpningsproblematiken. Dessutom kommer det att ges en beskrivning av PRV:s policy och tillvägagångssätt vid handläggningen av ansökningar om förlängt tilläggsskydd.

Seminariet riktar sig främst till jurister med erfarenhet av tilläggsskydd för läkemedelspatent och till patentingenjörer och patentombud som har grundläggande kunskap i EG-rätt och erfarenhet av tilläggsskydd.

Seminariet hålls hos PRV i Stockholm den 25 maj. Läs mer om seminariet under utbildning på
www.prv.se.

För mer information om seminariet kontakta:
Lars Yngersten, utbildningsadministratör
lars.yngersten@prv.se
08-7822632

För mer information om tilläggsskydd till patent kontakta:
Louise Wallin, jurist
louise.wallin@prv.se
08-7822939


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00