Låt oss veta vad du tycker

Remissvar

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Här hittar du de senaste remisserna som PRV har lämnat svar på.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2014-11-12
Delbetänkande av dricksvattenutredningen – Material i kontakt med dricksvatten SOU 2014:53.
Yttrande - AD 411-2014/2055

2014-09-29
EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter.
Yttrande - AD 411-2014/1904

2014-08-22
Promemorian En tydligare skadereglering i staten.
Yttrande - AD 411-2014/1297

2014-08-19
Yttrande över remiss av PSI-utredningens slutbetänkande ''Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar'' (SOU 2014:10) (Ert Dnr. S2014/1992/SFÖ)
Yttrande - AD 411-2014/717

2014-05-13
Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori (Ert Dnr 3.7-8732/2014)
Yttrande - AD 411-2014/864

2014-04-25
Departementspromemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)
Yttrande - AD 2014/104

2014-04-14
Skrivelse med anledning av Socialstyrelsens uppdrag; ert Dnr 51189/2012.
Yttrande - AD 411-2014/718

2014-02-13
Miljödepartementets promemoria Förändrat ansvar för Emas.
Yttrande - AD 411-2014/221

2014-02-03
Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform.
Yttrande - AD 411-2014/200

2014-01-31
Skadeståndsanspråk från Bigsam AB.
Yttrande - AD 411-2013/3195

Skip Navigation Links.

Organisationsnummer

PRV:s organisationsnummer:
202100-2072

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00