PRV har under nära tre års tid arbetat tillsammans med VINNOVA i två gemensamma regeringsuppdrag . Under 2014 - 2016 kommer myndigheterna arbeta vidare med att förbättra små och medelstora företags förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt i ett gemensamt projekt.

Det första uppdraget var en kartläggning av det offentliga stödsystemet. Kartläggningen finns presenterad i en rapport, en länk till rapporten finns längre ned på denna sida. 

Rapporten pekade ut några prioriterade områden att arbeta vidare med, och gav upphov till ett uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar (regeringsuppdrag N2011/6169 FIN). Uppdraget har pågått under 2012 och 2013 och kommer att slutrapporteras i mars 2014.

VINNOVA och PRV kommer att fortsätta sitt gemensamma arbete och bygga vidare på erfarenheterna från de båda regeringsuppdragen i ett gemensamt 3-årigt projekt.

Om uppdraget

Kartläggning av det offentliga stödsystemet, 2011-10-31