Låt oss veta vad du tycker

Regeringsuppdrag

PRV har under nära tre års tid arbetat tillsammans med VINNOVA i två gemensamma regeringsuppdrag . Under 2014 - 2016 kommer myndigheterna arbeta vidare med att förbättra små och medelstora företags förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt i ett gemensamt projekt.

Det första uppdraget var en kartläggning av det offentliga stödsystemet. Kartläggningen finns presenterad i en rapport, en länk till rapporten finns längre ned på denna sida. 

Rapporten pekade ut några prioriterade områden att arbeta vidare med, och gav upphov till ett uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar (regeringsuppdrag N2011/6169 FIN). Uppdraget har pågått under 2012 och 2013 och kommer att slutrapporteras i mars 2014.

VINNOVA och PRV kommer att fortsätta sitt gemensamma arbete och bygga vidare på erfarenheterna från de båda regeringsuppdragen i ett gemensamt 3-årigt projekt.

Mer information

VINNOVA och PRV - gemensamt projekt under 2014 - 2016
Regeringsuppdrag N2011/6169 FIN
Kartläggning av det offentliga stödsystemet, 2011-10-31, pdf 

Skip Navigation Links.

Organisationsnummer

PRV:s organisationsnummer:
202100-2072

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00