Låt oss veta vad du tycker

Kostnader

Normalt sett kostar det mer att få ut en produkt på marknaden än att få patent på den. Därför är det bra att tidigt fundera över finansieringen.

Avgifter

Avgifterna för en nationell svensk patentansökan är relativt låga. Du betalar en ansökningsavgift som består av en anmälningsavgift och en granskningsavgift.

Innehåller din ansökan fler än tio patentkrav tillkommer tilläggsavgifter. Blir patentansökan godkänd ska du betala en meddelandeavgift och för att patentskyddet ska förnyas måste du sedan betala en successivt stigande årsavgift.

Det kan skilja tio gånger i storlek mellan avgifterna för ett genomsnittligt europeiskt patent (som avser 7 eller fler länder) och avgifterna för ett svenskt nationellt patent. Exemplet gäller fram till patent och utan ombudskostnader. 

Den totala kostnaden för patentering med en PCT-ansökan beror av många faktorer. Ansökningsavgiften i fas I brukar typiskt ligga i storleksordningen 8-10 gånger högre än ansökningsavgiften för en svensk nationell ansökan. Observera att det bara är den initiala kostnaden för en internationell ansökan. Det finns flera avgiftsbelagda steg i PCT-processen och de stora kostnaderna kommer senare, främst i den nationella fasen.
Kostnadsexempel

Andra kostnader

Att anlita ett professionellt patentombud kan vara väl investerade pengar. När du söker patent i utlandet är du oftast tvungen att ha ett ombud som är bosatt i det aktuella landet. Dessutom tillkommer kostnader för översättning av din ansökan till respektive lands språk. Ett patentombud debiterar vanligtvis sitt arbete per timme. Kontaktuppgifter till ombud hittar du enkelt via de olika söktjänster som finns på webben.

Finansiering

Det finns olika möjligheter att söka ekonomiskt stöd för din patentansökan. Exempel på innovationsaktörer som du kan vända dig till är Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner och Tillväxtverket. Hör dig även för hos olika aktörer inom företagsetablering och entreprenörskap.

Mer information

PRV:s avgiftslista
Avgifter för europeisk ansökan hos EPO
Kostnadsexempel
Aktörer för innovation och företagande

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00