Låt oss veta vad du tycker

Villkor för patent

För att din uppfinning ska gå att patentera måste den uppfylla vissa villkor: den ska vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt.

Nyhet

Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in ansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har gjorts känd. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd

Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

Industriellt tillämpbar

En uppfinning måste, för att vara patenterbar, kunna tillgodogöras industriellt. Med detta menas att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom ”industri” i ordets vidaste bemärkelse. Detta omfattar utöver industri i traditionell mening också annan verksamhet, såsom exempelvis transportväsende, jordbruk, jakt, offentlig förvaltning och sjukvård. Det innebär också att en uppfinning som påstås fungera på ett sätt som strider mot naturlagarna, till exempel en evighetsmaskin, inte är patenterbar.

Det finns också undantag i patentlagen från vad som kan patenteras trots att ovanstående tre villkor (nyhet, uppfinningshöjd, industriellt tillämpbar) är uppfyllda. Det kan även hända att andra myndigheter hindrar att uppfinningen används trots att vi har beviljat ett patent.

Mer information

Håll din uppfinning hemlig
Vad kan patenteras?

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00