PRV ska vidarebefordra din EP-ansökan till EPO, men tar inte del i handläggningen av en europeisk patentansökan. All granskning och prövning av din ansökan sker vid det europeiska patentverket.

Vi hänvisar därför till EPO om du har frågor som rör en EP-ansökans handläggning.

Länkar

www.epo.org 

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent