Låt oss veta vad du tycker

Internationell ansökan, PCT

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som gör att du genom en ansökan på ett språk får en global ingivningsdag.

När du lämnar in en PCT-ansökan anses den vara ingiven i samtliga PCT:s medlemsländer, fler än 140 stycken, den dagen. 

En PCT-ansökan leder i sig inte till något patent utan till en nyhetsgranskning och en preliminär bedömning av nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Nyhetsgranskningen och den preliminära bedömningen utförs centralt av några få patentmyndigheter med särskilt goda resurser, däribland PRV.

 

PCT administreras av FN-organet, World Intellectual Property Organization, WIPO, med säte i Genève. En PCT-ansökan hanteras i en eller två faser. Först görs en obligatorisk nyhetsgranskning, fas I, som resulterar i en internationell nyhetsgranskningsrapport. Därefter kan sökanden välja att låta ansökan genomgå en preliminär patenterbarhetsbedömning, fas II, som resulterar i en rapport om uppfinningens nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämplighet.

Efter det fullföljer du din patentansökan i de länder du önskar. Varje land tillämpar sin egen patentlag vid den slutliga prövningen.

Att ansöka via PCT är bra om:

  • du vill vinna tid innan du beslutar vilka länder du vill söka patent i.
  • du vill skjuta upp kostnaderna för ett stort antal nationella patentansökningar.

Avgifter

Ansökningsavgift
Vidarebefordringsavgift
Nyhetsgranskningsavgift
Preliminär patenterbarhetsbedömning och handläggningsavgift

Rabatter

Rabatter ges om PCT-ansökan grundas på en svensk patentansökan med granskningsbesked från PRV, annan nordisk myndighet eller EPO, eller om PRV gjort en ITS-granskning i sådan ansökan. Vid fullföljd av PCT-ansökan till EPO så ges dessutom en rabatt på EPO-avgifterna då PRV gjort den internationella nyhetsgranskningen i ärendet.

Tidsperspektiv

Fullföljden av din PCT-ansökan i ett enskilt land måste i de flesta fall ske inom 30 månader från prioritetsdatum.

Mer information

Produktblad - Internationell patentansökan, PCT
Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS)
Patent Cooperation Treaty (PCT)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Din internationella ansökan
The PCT Applicant´s Guide
SIS - Supplementary International Search

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00