Låt oss veta vad du tycker

Kommunicera med PRV

Ansökningsförfarandet vid PRV är skriftligt. Korrespondansen med oss sker vanligtvis per post. Vill du ställa frågor muntligen kan du ringa upp eller be att få träffa handläggaren personligen.

Det kan också hända att handläggaren tar telefonkontakt med dig i någon fråga som lättast kan lösas per telefon. Ett skriftligt förelägganden från PRV kan inte besvaras bara muntligen.

Muntlig konferens

Du kan också begära en muntlig konferens där du har möjlighet att personligen framföra enklare uppgifter för att underlätta ärendets handläggning. Vi gör en tjänsteanteckning om vad som framkommit vid konferensen.

Muntlig förhandling

Muntlig förhandling är ett mer formellt möte som sökanden har rätt till. Om du begär muntlig förhandling kommer PRV att skriftligen kalla dig till mötet, och förhandlingen protokollförs. Den muntliga förhandlingen är särskilt vanlig i invändningsärenden och då kallas alla parter att närvara.

Den muntliga förhandlingen leds av en ordförande, vanligtvis en enhetschef på patentavdelningen eller en särskilt erfaren handläggare. I förhandlingen deltar också den handläggande ingenjören. Om förhandlingen berör frågor som, enligt patentavdelningens arbets- och beslutsordning, ska beslutas av jurist deltar en sådan också i förhandlingen.

Mer information

Kontakta oss
Råd och stöd
Sekretess på PRV
Invändning
Ansökningsprocessen

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00