Låt oss veta vad du tycker

Lagar och regler

Här hittar du de lagar och regler som styr patentskyddet. Patentlagen och patentkungörelsen finns på Riksdagens webbplats.

Patentlagen

Patentlagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för patentering av uppfinningar. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av nationell lag fattas av riksdagen.
Patentlagen
The Patents Act - Unofficial translation

Patentkungörelsen

Patentkungörelsen innehåller bland annat relativt detaljerade bestämmelser om handläggningen av en patentansökan, patentansökningsdiariet, patentregistret och avgifter i patentärenden. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av kungörelse fattas av regeringen.
Patentkungörelsen

Förordningen om PRV som PCT-myndighet

Förordning om PRV som PCT-myndighet

Patentbestämmelserna

Patentbestämmelserna innehåller bland annat detaljerade bestämmelser om innehållet i och utformningen av en patentansökan samt om svarsfrister och anstånd. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av patentbestämmelser fattas av PRV och publiceras i Patent- och registeringsverkets författningssamling (PRVFS).
Patentbestämmelserna

Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS)

I denna översikt över PRVFS kan du länka dig vidare till pdf-filer över enskilda författningar, så som de publiceras av PRV. Föreskrifter om patent är numrerade i en P-serie.
Patent- och registreringsverkets författningssamling

Här kan du gå direkt till PRV:s patentbestämmelser
1997:1, P:32

(ändringar i 1997:3, P:34, 1998:4, P:38, 1999:3, P:41, 2000:7, P:43 2003:4, P:55, 2005:1, P:57, 2006:3, P:60, 2007:2, P:63, 2007:4, P:65 och 2014:1. P:96).

Riktlinjer

Patentavdelningens riktlinjer utgör interna policy- och gränsdragningsbestämmelser där författningarna ger utrymme för olika bedömningar vid handläggningen. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av riktlinjer fattas av patentavdelningen. För ytterligare upplysningar, kontakta juristfunktionen.
Riktlinjer

Mer information

Ytterligare författningar

Kontaktpersoner

Marie Eriksson, juristchef, 08-782 25 84
Birgitta Holmberg-Roth, jurist, 08-782 29 04
Heléne Ottosson, jurist, 08-782 26 04
Louise Jonshammar, jurist, 08-782 29 39
Bengt Staffas, jurist, 08-782 25 08
Mats Nordenborg, jurist, 08-782 2859

PRV-skolan

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00