Statistik

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar och beviljade patent. Statistiken presenteras både månadsvis och årsvis.

Ta del av statistiken under ingångarna Teknikområdesbarometern, Länsbarometern, Årsstatistik och Europeiska patent.

Kontaktperson

För mer information kontakta gärna ansvarig för statistik och uppföljning på PRV:s patentavdelning.
Mikael Gerhard, 08-782 25 10
mikael.gerhard@prv.se

Kontakta PRV InterPat

Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar. Kontakta PRV InterPat,
08-782 28 85
interpat@prv.se

Statistikårsbok

Statistik över immaterialrätterna patent, varumärke och design.
Statistikårsbok 2013
Statistikårsbok 2012

Länkar

Svensk Patentdatabas

PRV InterPat

Vi erbjuder svenskt och internationellt näringsliv kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design.

Utbildning

Våra kurser och seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.