Låt oss veta vad du tycker

E-tjänster

E-tjänster inom patentområdet A-Ö

Här är en lista på e-tjänster inom patentområdet. Tjänsterna presenteras i bokstavsordning.  

Aktinsyn - PRV:s offentliga akter

Aktinsyn är PRV:s offentliga aktarkiv för patentansökningar. Här har du möjlighet att titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från och med 2004. Dokumenten kan du öppna direkt i arkivet eller ladda ner som pdf-fil.
Aktinsyn

Anförda dokument - dokument anförda i ditt tekniska föreläggande

Här kan du ladda ner dokument i PDF-format som du fått anförda i din PCT/ITS-rapport eller i ditt tekniska föreläggande. Användarnamn och lösenord hittar du på ett separat informationsblad som bifogas rapporten.
Anförda dokument

PRV:s bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen har du möjlighet att söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, konferenstryck, rapporter och patentverkspublikationer som finns tillgängliga via PRV:s bibliotek.
PRV:s bibliotekskatalog

Elektronisk betalning - betala patentavgifter

Här har du möjlighet att elektroniskt betala avgifter rörande ansökningar och beviljade patent.
Elektronisk betalning 

Epoline - europeiskt patentregister från EPO

Via EPO:s webbaserade service kan du exempelvis söka i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Inloggning krävs.
Epoline

espacenet - internationell patentdatabas från EPO

Med hjälp av espacenet kan du till exempel göra din egen förundersökning innan du lämnar in en patentansökan. Databasen rymmer mer än 60 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar. Alla bibliografiska data är sökbara och genom att kombinera dessa kan du göra relativt avancerade sökningar.
espacenet

European Patent Bulletin - europeisk patenttidning från EPO

Bulletinen med information om europeiska patent publiceras veckovis.
European Patent Bulletin

Online Filing - lämna in din patentansökan elektroniskt 

Du kan lämna PCT-, EP- och SE-ansökningar samt EP-valideringar till oss på elektronisk väg. Det gör du genom att installera en speciell programvara som används tillsammans med antingen ett smartcard eller ett mjukt certifikat. För inlämning av SE-ansökningar se även webbtjänsten Svensk Patentansökan.
Online Filing (eOLF, PCT-SAFE) 

PatentScope - sök publicerade PCT-ansökningar

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Via PatentScope kan du söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, ta del av offentliga uppgifter ur akterna och studera dokumenten online. PatentScope innehåller även allmän information om patent, statistik, nyhetsnotiser och mycket annat.
PatentScope

PRV Depositionskonto - hantera avgifter hos PRV

PRV erbjuder möjligheten att öppna ett depositionskonto för hantering av avgifter.

PRV Depositionskonto
Om depositionskonto

Svensk Patentdatabas - sök patent som är giltiga i Sverige

PRV:s nya e-tjänst Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst som är skapad i ett användarvänligt gränssnitt. Ingen inloggning krävs. Svensk Patentdatabas innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Svensk Patentdatabas
Om Svensk Patentdatabas

Svensk Patenttidning - kungjorda svenska patent

I Svensk Patenttidning publiceras alla kungörelser för patentansökningar och patent som avser Sverige, inklusive europeiska sådana. Svensk Patenttidning finns även tillgänglig i pappersform i PRV:s bibliotek.
Svensk Patenttidning

Tyska klasslistan - förteckning över patentklasser

Förteckning över klasser och länkar till klasslistor i PDF-format. 
Tyska klasslistan

Webbinlämning patent - ansök om svenskt patent hos PRV

I tjänsten Webbinlämning patent kan du bland annat göra en enkel och snabb inlämning av svenska nationella patentansökningar (SE-ansökningar) direkt via vår webbaserade e-tjänst.Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med e-legitimation. För inlämning av övriga typer av ansökningar se e-tjänsten Online Filing.
Webbinlämning patent

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00