Låt oss veta vad du tycker

Invändning

PRV kungör varumärken i Svensk varumärkestidning bland annat för att allmänheten ska få tillfälle att komma med invändningar mot registreringen.

Det kan exempelvis vara någon som hävdar en tidigare inarbetad rättighet till samma varumärke. Invändningar ska alltid skickas till oss på PRV. 

Om någon invänder mot registreringen (inom tre månader) får innehavaren av varumärket alltid möjlighet att yttra sig över invändarens skrivelser och vice versa, innan PRV fattar beslut om att antingen avslå invändningen eller att upphäva registreringen helt eller delvis.

Det beslut PRV fattar kan överklagas till Patentbesvärsrätten.

Om det gått mer än tre månader från kungörelsedagen kan man inte längre invända mot varumärkesregistreringen. Då kan man istället försöka få varumärkesregistreringen hävd, antingen genom så kallad administrativ hävning hos PRV, eller genom en hävningstalan i domstol.

Tid till besked för invändningar mot nationella registreringar

Just nu arbetar vi med ärenden där skriftväxlingen mellan parterna avslutades i juli 2014.

Brister åtgärdas löpande i nytt system

Vi har nyligen infört ett nytt ärendehanteringssystem. I samband med övergången till det nya systemet har vi uppmärksammat ett antal felaktigheter, som kan ha drabbat dig som kund, bland annat har det gått ut felaktiga registreringsbevis och inlämningsbekräftelser. Problemen har också fått till följd att våra handläggningstider har ökat. Vi beklagar djupt de problem detta orsakar dig som kund och vi arbetar för närvarande intensivt med att ta fram lösningar som åtgärdar brister i systemet.

Skip Navigation Links.

Svensk Varumärkesdatabas

I varumärkesdatabasen hittar du bland annat varumärken som beviljats registrering i Sverige.
Svensk Varumärkesdatabas

E-tjänster för varumärke

Skicka in dina varumärkesansökningar enkelt via våra e-tjänster.
Varumärkesansökan
Svensk varumärkesförnyelse

Beställ bevis och intyg

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00