Gemenskapsvarumärke

Ett gemenskapsvarumärke är skyddat i hela EU. Ansökan om detta skickar du till EU:s varumärkesmyndighet OHIM.

Ansökan kan vara skriven på något av EU:s medlemsländers språk, men du måste också ange ett andra språk som kan bli processpråk vid ett eventuellt invändnings-, hävnings- eller ogiltighetsförfarande. Språket ska vara engelska, tyska, franska, spanska eller italienska.

OHIM står för Office for Harmonization in the Internal Market och är handläggande europeisk myndighet.

Vill du har mer information, kontakta vår kundsupport eller OHIM direkt.

Länkar

OHIM:s webbplats

Svensk Varumärkesdatabas
Svensk Varumärkesansökan

PRV InterPat

Vi erbjuder svenskt och internationellt näringsliv kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design.

Utbildning

Våra kurser och seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.