Låt oss veta vad du tycker

Klassificera dina varor och tjänster

I en varumärkesansökan måste du ange vilka varor och tjänster du vill använda varumärket för – det ligger till grund för skyddet.

Du måste också fylla i vilka klasser dina varor och tjänster tillhör.

Syftet med klassificering

Klassificeringen underlättar för oss att jämföra nya ansökningar med äldre. Det är viktigt att du är noga så att beskrivningen av varor och tjänster stämmer med klassindelningen. Om det är så att beskrivningen inte stämmer med klassindelningen är det beskrivningen i ord som gäller.

Grundstruktur för klassificering

KlassOmfattning
1-5 Produkter från kemiindustrin och därtill hörande industrier.
6-14 Metaller och varor av metall och i vissa fall även varor som inte är av metall.
15-21 Andra tekniska produkter.
22-27 Textilier (råmaterial och produkter från därtill hörande industrier).
28 Spel, leksaker, sport- och gymnastikartiklar.
29-31 Livsmedel.
32-33 Drycker.
34 Tobak och produkter från därtill hörande industrier.
35-45 Tjänsterna delas in i elva klasser. Indelningen görs utifrån de verksamheter som tillhandahåller tjänsterna.

Niceklassificeringen

Alla varor och tjänster är indelade i olika klasser enligt ett internationellt system, som kallas Niceklassificeringen. Systemet består av 45 klasser, klass 1-34 innehåller varor och klass 35-45 tjänster. Varuklasserna är uppdelade efter varornas användingsområden medan tjänsteklasserna delas upp i yrkeskategorier eller vad tjänsten åstadkommer.

Klassificera - gör din avgränsning

Med hjälp av grundstrukturen ser du i vilken klass dina varor och tjänster hör hemma. Sen gäller det att du gör en avgränsning till ett eller flera specifika områden. Som hjälp finns en lista över alla klassrubriker och vad som kan ingå i dessa.
Klassrubriker med exempel
Klassrubriker med förklaringar

Ladda ner klassböckerna som PDF - 10:e utgåvan

Klassboken i alfabetisk ordning (pdf, 4 MB)
Klassboken i klassordning (pdf, 3 MB)

Ytterligare hjälpmedel vid din klassning

Utöver klassrubriker och klasslistan

Om det inte går att klassificera varan eller tjänsten med hjälp av klassrubrikerna eller klasslistan ska du läsa här för att få information om hur du ska göra.
Information om klassning av varor och tjänster utöver klasslistan

E-tjänst för varumärkesansökan

I vår e-tjänst för varumärkesansökan hittar du hjälp för din varu- och tjänsteklassning. Se steg 3.
E-tjänst för varumärkesansökan

TMClass

TMClass är ett verktyg som hjälper dig att klassificera varor och tjänster online. Verktyget innehåller en omfattande lista av klassificeringsbegrepp.
TMClass - klassningsverktyg online

Lathund för datatermer

Lathund för datatermer samt för informations-, konsult- och rådgivningstjänster.
Lathund för datatermer

Ny praxis för klassning

Med början den 1 januari 2014 kommer PRV att kräva preciseringar för vissa beteckningar i klassrubrikerna. Detta är en del av OHIM:s arbete för att nå en gemensam praxis i medlemsländerna.
Mer information om ny praxis för klassning

Kontakta kundsupport

Om du känner dig osäker på hur du ska klassificera dina varor och tjänster finns vår kundsupport till för att besvara dina frågor.

Skip Navigation Links.

Svensk Varumärkesdatabas

I varumärkesdatabasen hittar du bland annat varumärken som beviljats registrering i Sverige.
Svensk Varumärkesdatabas

E-tjänster för varumärke

Skicka in dina varumärkesansökningar enkelt via våra e-tjänster.
Varumärkesansökan
Svensk varumärkesförnyelse

Beställ bevis och intyg

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00