PRV InterPat: våra söktjänster

Vi utför söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Den bearbetade informationen kan du använda som underlag för beslut.

Leveranstider för söktjänster

Under sommaren kan leveranstiderna för söktjänster inom patent, varumärke och design påverkas. Vi ska naturligtvis i möjligaste mån försöka hålla de angivna leveranstiderna, men i de fall detta inte är möjligt kommer uppdragsgivaren omgående informeras. Särskilt känsligt är det för våra tjänster med Expressleverans.