IP Due diligence

De immateriella tillgångarna är en viktig del vid alla slags affärsuppgörelser vare sig det gäller företagsfusioner eller förvärv.

Genom att be oss ta fram underlag för en IP Due diligence undviker du obehagliga överraskningar.

Vi förser dig med underlag som är viktiga för dina affärsbeslut.

Beställ

Produktblad

Produktblad om IP Due diligence

Kontakt

Du är mycket välkommen att ringa och diskutera ditt behov med oss.

Telefon: 08 782 28 85
E-post: interpat@prv.se
Fax: 08-783 01 63

Beställ med PRV InterPat Secure

Beställ din söktjänst och ladda ner ditt resultat online med den säkra tjänsten PRV InterPat Secure.

Varför ska du anlita oss?

  • Expertis inom alla tekniska områden
  • PRV är granskande PCT-myndighet sedan 1978
  • Avancerade sökverktyg
  • Omfattande språkkunskaper
  • Tjänster för svenskt och internationellt näringsliv
  • 70 års erfarenhet av söktjänster inom patent
  • Möjlighet till kontakt med din patentingenjör

70 års erfarenhet

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.