PRV:s logotyp   Online Filing

Elektronisk ingivning av patentansökningar

Online Filing ger dig möjlighet att lämna in alla typer av patentansökningar på elektronisk väg. Vi tar även emot kompletterande handlingar (så kallad subsequent filing) online.

För PCT-ansökningar finns tre olika formulär: ny PCT-fas1 till RO/SE, ny PCT-fas2-demand till IPEA/SE, samt ett formulär för inskickning av kompletterande handlingar (så kallad subsequent filing) i alla typer av PCT-ärenden.

Med formuläret för SE-ansökningar kan både nya nationella ansökningar, fullföljda PCT-ansökningar samt avdelade/utbrutna nationella ansökningar skickas in. Formuläret för kompletterande handlingar (så kallad subsequent filing) för SE-ansökningar används för att skicka in alla typer av handlingar tillhörande ärenden som redan har tilldelats ett ansökningsnummer, till exempel svaromål, begäran om invändning, patentbegränsningar, överklaganden och tilläggsskydd.

EP-valideringsformuläret kan användas för inlämning av översättningar av europeiska patentansökningar, översättningar av beviljade europeiska patent, samt för kompletteringar och ändringar av redan inlämnade valideringar (så kallad subsequent filing).

Med Online Filing kan du:

För att använda tjänsten installerar du en speciell programvara som sedan används tillsammans med en e-legitimation. Både programvara och e-legitimation är kostnadsfria.

Fördelar med elektronisk ingivning:

Undantag från elektronisk ingivning

Nyheter

Snabbare registrering av EPO-smartcards
Ny e-tjänst för snabb och enkel registrering av EPO-smartcards. Registreringen tar bara några minuter och du kan sedan genast använda ditt smartcard för att skicka in patenthandlingar.
Registrering av smartcards »

Nya funktioner för nationella ansökningar
Uppdatering av formuläret för nationella svenska patentansökningar »

ePCT-Filing till PRV
Det är nu möjligt att lämna in PCT-ansökningar till PRV (RO/SE) med e-tjänsten ePCT-Filing »