Bevaka din design

När du har en designregistrering är det ditt eget ansvar att bevaka dina rättigheter.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att dina konkurrenter på marknaden inte gör intrång i ditt skydd. Håller du koll på vad andra registrerar kan du göra en invändning om du tycker att någon inkräktar på din registrering.

Till din hjälp finns till exempel Svensk Designdatabas och vår tidskrift Registreringstidning för design där nya registreringar publiceras.

Svensk Designdatabas

I Svensk Designdatabas finns nationellt registrerad design som gäller i Sverige. Här kan du bland annat se bilder på produkterna och få information om innehavare och registreringstider.

Att söka i registret är gratis och du gör det genom att ange registreringsnummer, ansökningsnummer eller klass (enligt den så kallade Locarnoklassificeringen som gäller för design).

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Designregistreringar i många länder

Sökverktygen samlar information om registrerad design som finns hos flera samarbetande nationella myndigheter för immaterialrätt. En registrerad EU-design gäller också i Sverige.

eSearch plus (extern webbplats)

DesignView (extern webbplats)

Svensk designtidning

I Svensk designtidning publicerar PRV ny design som registrerats och har designskydd i Sverige.

Vi meddelar också ändringar och rättelser i designärenden under skyddstiden och förnyelser och registreringar som blivit avförda. Tidningen kommer ut på vår webbplats varje vecka.

Svensk designtidning