Jobba hos oss

På Patent- och registreringsverket vill vi få individer och företag att växa. Både medarbetare som vill stärka sin kompetens och kunder som använder våra tjänster.

"Som ett resultat av flertalet insatser i sitt hållbarhetsarbete, har PRV levt upp till ambitionen att stärka sitt varumärke ytterligare. Med ett stort jämställdhetsfokus, är företaget även stora förespråkare för mångfald och olika nationaliteter på arbetsplatsen. I kombination med ett stort fokus på bra ledarskap och goda möjligheter till interna utbildningar, är PRV i dag en innovativ arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Dessa utmärkande drag är några som gör att PRV utses till ett av Sveriges 100 karriärföretag 2015."

 

Broschyr

Jobba hos oss