Låt oss veta vad du tycker

Bilder

Här finns porträttbilder på PRV:s ledningsgrupp och våra presstalespersoner. Det finns även ett antal bilder på våra byggnader och bilder som anknyter till vår verksamhet. Bilderna är fria att använda för journalistisk publicering. Ange Patent- och registreringsverket som källa till bilderna.

PRV:s ledningsgrupp:

Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör (Foto: Max Green Ekelin)

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör och tf. marknadschef
Bilden i ett större format

Gunilla Ström, Personaldirektör (Foto: Max Green Ekelin)

Gunilla Ström
Personaldirektör
Bilden i ett större format

 Frida Ekeberg, Avdelningschef Patentavdelningen (Foto: PRV)

Frida Ekeberg
Avdelningschef Patentavdelningen
Bilden i ett större format

Per Holmstrand, Chefsjurist (Foto: Max Green Ekelin)

Per Holmstrand
Chefsjurist
Bilden i ett större format

Jan Wernerson, Chefscontroller (Foto: Max Green Ekelin)

Jan Wernerson
Chefscontroller
Bilden i ett större format

Patrik Rönnqvist, Avdelningschef Design- och varumärkesenheten (Foto: Yvonne Ekholm)

Patrik Rönnqvist
Avdelningschef Design- och varumärkesavdelningen
Bilden i ett större format

Presstalespersoner:

 

 

Stina Lilja, Presskontakt (Foto: Yvonne Ekholm)

Stina Lilja
Presskontakt
Bilden i ett större format

 Annika Ulltin, Kommunikationschef (Foto: PRV)

Annika Ulltin
Kommunikationschef
Bilden i ett större format

Magnus Ahlgren, Juristchef Design- och varumärkesavdelningen (Foto: Yvonne Ekholm)

Magnus Ahlgren
Juristchef Design- och
varumärkesavdelningen
Bilden i ett större format

Mattias Benke, Handläggare Design- och varumärkesavdelningen (Foto: Yvonne Ekholm)

Mattias Benke
Handläggare Design- och
varumärkesavdelningen
Bilden i ett större format

Benjamin Winsner, Jurist Design- och varumärkesavdelningen (Foto: Yvonne Ekholm)

Benjamin Winsner
Jurist Design- och
varumärkesavdelningen
Bilden i ett större format

Mattias Arvidsson, Controller Patentavdelningen (Foto: Max Green Ekelin)

Mattias Arvidsson
Chef Controllerfunktionen
Bilden i ett större format

Cecilia Fröderberg,  Projektledare, Kommunikationsenheten (Foto: Max Green Ekelin)

Cecilia Fröderberg
Projektledare
Bilden i ett större format

 

 


Entrén till PRV:s byggnad på Valhallavägen i Stockholm (Foto: Max Green Ekelin)

Entrén till PRV:s byggnad på
Valhallavägen i Stockholm
Bilden i ett större format

PRV:s byggnad på Valhallavägen i Stockholm (Foto: Max Green Ekelin)

PRV:s byggnad på Valhallavägen 136
i Stockholm
Bilden i ett större format

PRV i Söderhamn (Foto: Max Green Ekelin)

PRV i Söderhamn
Bilden i ett större format

profilbild Stockholm (Foto: Max Green Ekelin)

Profilbild Stockholm
Bilden i ett större format

Söderhamn (Foto: Max Green Ekelin)

Söderhamn
Bilden i ett större format


Klädnypa - exempel på patent (Foto: Max Green Ekelin)

Klädnypa
Bilden i ett större format

Kugghjul - exempel på patent (Foto: Max Green Ekelin)

Kullager
Bilden i ett större format

Skiftnyckel - exempel på patent (Foto: Max Green Ekelin)

Skiftnyckel
Bilden i ett större format

Tetra - exempel på patent (Foto: Max Green Ekelin)

Tetra
Bilden i ett större format

Bilbälte - exempel på patent (Foto: Max Green Ekelin)

Bilbälte
Bilden i ett större format

Designat godis (Foto: Max Green Ekelin)

Designat godis
Bilden i ett större format

Godis - designexempel (Foto: Max Green Ekelin)

Godis
Bilden i ett större format

Graffiti - designexempel (Foto: Max Green Ekelin)

Graffiti
Bilden i ett större format

Pantsymbol - designexempel (Foto: Max Green Ekelin)

Pantsymbol
Bilden i ett större format

Glass - varumärke (Foto: Max Green Ekelin)

Glass
Bilden i ett större format

Stövel - varumärke (Foto: Max Green Ekelin)

Stövel
Bilden i ett större format

Varumärke (Foto: Max Green Ekelin)

Varumärke
Bilden i ett större format

Namn (Foto: Max Green Ekelin)

Namn
Bilden i ett större format

Namnskylt (Foto: Max Green Ekelin)

Namnskylt
Bilden i ett större format

Vigsel (Foto: Max Green Ekelin)

Vigsel
Bilden i ett större format

Periodisk skrift (Foto: Max Green Ekelin)

Periodisk skrift
Bilden i ett större format

Tidskrifter (Foto: Max Green Ekelin)

Tidskrifter
Bilden i ett större format

 


PRV:s logotyp

PRV:s logotyp
För tillgång till högupplöst logotyp kontakta Kommunikationsenheten på PRV.

 


Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00