Regeringsuppdrag

PRV har sedan 2011 arbetat tillsammans med VINNOVA i flera gemensamma regeringsuppdrag.

PRV har sedan 2011 arbetat tillsammans med VINNOVA i flera gemensamma regeringsuppdrag. Under 2014 - 2016 har myndigheterna arbetat vidare med att förbättra små och medelstora företags förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt i ett gemensamt projekt, som en förlängning av de båda tidigare regeringsuppdragen.