Gå till innehållet

Kostnader

Normalt sett kostar det mer att få ut en produkt på marknaden än att få patent på den. Därför är det bra att tidigt fundera över finansieringen.

Avgifter

Avgifterna för en nationell svensk patentansökan är relativt låga. Du betalar en ansökningsavgift som består av en anmälningsavgift och en granskningsavgift. 

Innehåller din ansökan fler än tio patentkrav tillkommer tilläggsavgifter. Blir patentansökan godkänd ska du betala en meddelandeavgift och för att patentskyddet ska förnyas måste du sedan betala en successivt stigande årsavgift.

Det kan skilja tio gånger i storlek mellan avgifterna för ett genomsnittligt europeiskt patent (som avser 7 eller fler länder) och avgifterna för ett svenskt nationellt patent. Exemplet gäller fram till patent och utan ombudskostnader. 

Den totala kostnaden för patentering med en PCT-ansökan beror av många faktorer. Ansökningsavgiften i fas I brukar typiskt ligga i storleksordningen 8-10 gånger högre än ansökningsavgiften för en svensk nationell ansökan. Observera att det bara är den initiala kostnaden för en internationell ansökan. Det finns flera avgiftsbelagda steg i PCT-processen och de stora kostnaderna kommer senare, främst i den nationella fasen.

Andra kostnader

Att anlita ett professionellt patentombud kan vara väl investerade pengar. När du söker patent i utlandet är du oftast tvungen att ha ett ombud som är bosatt i det aktuella landet. Dessutom tillkommer kostnader för översättning av din ansökan till respektive lands språk. Ett patentombud debiterar vanligtvis sitt arbete per timme. Kontaktuppgifter till ombud hittar du enkelt via de olika söktjänster som finns på webben.

Finansiering

Det finns olika möjligheter att söka ekonomiskt stöd för din patentansökan. Exempel på innovationsaktörer som du kan vända dig till är Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner och Tillväxtverket. Hör dig även för hos olika aktörer inom företagsetablering och entreprenörskap. 

Webbinlämning Patent