Låt oss veta vad du tycker

Exempel - Warming AB

Warming AB - fiktivt företag 

Patentera en uppfinning i 10 länder

För ett par år sedan bildades ett bolag som tillverkar  värmepumpar. Man har varit igång med produktion ett tag och har kommit på en ny lösning i pumpen. Det finns ingen som är kunnig inom patentområdet på bolaget och de anlitar ett patentombud till att sköta allt. Tanken är att pumparna ska säljas i många länder och för att inte behöva ta stora kostnader i alla länder i ett tidigt skede väljer man att först göra en svensk patentansökan och sedan gå vidare med en PCT-ansökan. Då skjuts till exempel ombudskostnader och översättningskostnader fram hela 30 månader från ingivningsdagen av den svenska patentansökan.

Namn: Warming AB
Produkt: värmepumpar
Anställda: 20 st
Företagets omsättning: 90 miljoner
Ort: Värnamo
Patent i Sverige och sedan via PCT till: Finland, Estland, USA, Kina, Tyskland, Japan, Danmark, Storbritannien, Polen
Patentets livslängd: 11 år
Att få patent i 10 länder tog ungefär 5-6 år

Kostnader

Ombudskostnad för att skriva underlag till en nyhetsgranskning: 10.000:-
Köper en nyhetsgranskning av PRV: 12.000:-
Ombudskostnad för att skriva en svensk patentansökan, en PCT-ansökan samt övriga ombudskostnader, så som att svara på förelägganden och administrativa uppgifter: 180.000 - 220.000:-

Avgifter som PRV och övriga patentmyndigheter tar ut:
Ansökningsavgift samt meddelandeavgift i Sverige: 5000:-
Ansökningsavgift, granskningsavgift samt överföringsavgift till PCT fas I och för alla de designerade länderna: 40.000:-
Avgift för förberedande patenterbarhetsbedömning samt handläggningsavgift PCT fas II: 7.000:-
Årsavgifter under 11 år i alla valda länder: 200.000:-

Översättning:
Översättningskostnader: 0-100.000:-

Summa: ca 500.000-700.000 SEK

Observera

I exemplen har patentsökandenas kostnader uppskattats på grundval av förutsättningar som ställts upp i några typfall. PRV vill framhålla att totalsummorna inte kan vara mer än ungefärliga. Tid och kostnader kan variera betydligt mellan olika fall, även då förutsättningarna ser ut att vara desamma. Patentansökningens omfattning och komplexitet, ombudsinsatser och behov av översättningar är faktorer som särskilt påverkar kostnadsbilden.

Mer information

Tekniköversikt
Nyhetsgranskning

Skip Navigation Links.

Har du frågor om patent?

Vi hjälper dig som har fördjupade frågor om patent.
Kontakta oss

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00