Internationellt skydd

Vill du marknadsföra din idé utanför Sverige kan det vara bra att ansöka om patent även i andra länder. Här kan du läsa om de olika alternativ som finns.

I vilka länder du bör skydda din uppfinning beror på vilka marknader du ska verka inom och vad det är som ska skyddas. Det finns olika vägar att gå när du ska ansöka om skydd i andra länder.  

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent

Resan från idé till internationellt patent i flera steg

Här ger vi en första inblick i vilka olika vägval och möjligheter det finns.