Om din uppfinning handlar om aminosyrasekvenser eller nukleotidsekvenser ska du avsluta beskrivningen med en sekvenslista över dem. En sekvenslista ska kunna förstås utan kunskaper i något främmande språk.

Därför ska den vara utformad enligt WIPO Standard 25, som använder standardiserade nummerkoder och termer. Om du använder det vetenskapliga (latinska) namnet på en organism kommer du att kunna använda samma sekvenslista hos alla patentmyndigheter.

Mer information

WIPO Standard 25

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent