Om det tekniska föreläggandet har den vanliga svarsfristen på fyra månader kan du begära anstånd med att besvara det. När du lämnar in en begäran om anstånd behöver du inte ange något skäl till varför anstånd behövs. Anstånd beviljas alltid med två månader.

I så kallade invändningsärenden och ärenden om tilläggsskydd kan du bara få anstånd med att inkomma med svar om du har särskilda skäl för din begäran.

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent