Gå till innehållet

Offentliggörande

Från och med ingivningsdagen är vissa uppgifter i din ansökan offentliga, till exempel ansökans nummer och sökandens namn och adress.

Efter 18 månader eller vid patent

Innehållet i din ansökan är sekretessbelagt i 18 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen, om ansökan inte har avskrivits eller avslagits innan dess. Ansökan offentliggörs genom en publicering av sammandraget och en figur i Svensk Patenttidning.

Vem som helst får sedan ta del av ansökans innehåll. Detta kan man göra genom våra e-tjänster Svensk Patentdatabas och Aktinsyn. När din ansökan har blivit offentlig kan andra alltså läsa den. Om din ansökan leder till patent får dock ingen annan använda, tillverka eller sälja den i Sverige utan din tillåtelse.

Om din ansökan har blivit beviljad inom 18 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen blir innehållet istället offentligt i och med att vi meddelar patentet. Den finns då tillgänglig i vårt bibliotek och även i pdf-format i Svensk Patenttidning.

Du kan begära att vi väntar med beviljandet, och därmed publiceringen, tills de 18 månaderna har gått. En förutsättning är att du har betalat meddelandeavgiften.

En del ansökningar blir inte offentliga 

Har din ansökan avslagits, återkallats av dig eller avskrivits innan 18-månadersdagen offentliggör vi den inte. Om utsikterna till patent verkar små, och du vill behålla din uppfinning för dig själv, kan du välja att återta din ansökan i god tid innan 18 månader så att den inte blir offentlig.

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent