Gå till innehållet

Tid till besked

Om de viktigaste formella kraven på din ansökan är uppfyllda kommer det att dröja ungefär sju månader från ingivningsdagen innan du hör av oss igen. Det kan verka som lång tid men det beror på att de databaser som vi använder uppdateras med viss fördröjning. 

Vi måste vara säkra på att vi har tillgång till relevant information så att vi inte meddelar patent som inte skulle hålla för en prövning i domstol. Det är alltså kvalitetskrav som gör att vårt tekniska utlåtande dröjer.

Vårt slutliga beslut - avslag eller bifall till din patentansökan – har du normalt inom två år från ingivningsdagen.

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent