Gå till innehållet

Ändringar i ansökan

Det är inte tillåtet att ändra en inlämnad ansökan så att den omfattar något mer än det du begärde patent på vid ingivningsdagen. Under handläggningens gång kan du emellertid alltid begränsa din ansökan, exempelvis i syfte att undanröja hinder mot patent som påpekats av PRV.

Om du efter att ha lämnat in din ansökan upptäcker att det saknas en del av beskrivning eller ritning har du möjlighet att komplettera med de saknade uppgifterna, inom två månader från det att den första delen av din ansökan nådde PRV. Motsvarande komplettering kan också göras om det istället är PRV som upptäcker att det saknas delar i din ansökan. Du ges då möjlighet att komplettera inom två månader från det att vi skickar dig information om att det verkar saknas delar av din ansökan.

I båda dessa fall kommer dock ingivningsdagen att ändras till den senare dag då kompletteringen gjordes. Du har sedan möjlighet att inom en månad återta din komplettering, om du hellre vill att den ursprungliga ingivningsdagen ska gälla.

Om du efter att ha lämnat in din ansökan märker att du inte fått med hela uppfinningen eller ångrar utformningen av beskrivningen kan det ibland vara bättre att återkalla hela ansökan för att sedan söka på nytt. Du kan under vissa förutsättningar få prioritet från din första ansökan men kan däremot inte tillgodoräkna dig eller få tillbaka ansökningsavgiften för den första ansökan om avgiften redan är betald.

Svensk Patentdatabas