Gå till innehållet

Ändring i patentkrav

I det tekniska föreläggandet finns ofta anmärkningar på kraven. Att innehållet saknar nyhet eller uppfinningshöjd, eller kanske att de är för oklara. Om du vill justera dina patentkrav, till exempel för att avgränsa dem mot den kända teknik som tas upp i föreläggandet, ska du tänka på att alla ändringar i kraven ska ha stöd i de handlingar som fanns i ansökan på ingivningsdagen.

Om de inte har det, får du antingen ta bort ändringarna eller göra dem till föremål för en utbruten ansökan. När du lämnar in ändrade krav är du samtidigt skyldig att visa exakt var i handlingarna stödet för ändringen finns. Du kan antingen inskränka dina krav eller utvidga dem.

Att inskränka patentkrav

Du inskränker patentkraven genom att plocka in fler bestämningar eller genom att precisera uttryck så att det sökta skyddsomfånget blir snävare. Att precisera ordet ”syra” till ”svavelsyra” är ett exempel på en inskränkning.

Det är också vanligt att inskränka ett självständigt krav genom att arbeta in uppgifter från osjälvständiga krav, oftast genom att slå ihop det självständiga kravet med ett eller flera osjälvständiga. Du kan också begränsa skyddsomfånget med hjälp av beskrivningen eller tydliga uppgifter från ritningen.

Att utvidga patentkrav

En utvidgning gör du genom att stryka bestämningar i kraven eller använda mer generella uttryck, till exempel genom att byta ”svavelsyra” mot ”syra”. Du kan också utvidga ditt krav genom att lägga till alternativ, exempelvis ”svavelsyra och saltsyra” istället för bara ”svavelsyra”. Utvidgningar är sällan tillåtna. För att du ska få göra utvidgningen måste nämligen den mer allmänna termen eller det ytterligare alternativet tydligt finnas med i handlingarna på ingivningsdagen.

Du får inte lämna in nya krav som avser en uppfinning som är oberoende av dina tidigare krav, och du får heller inte återinföra en oberoende uppfinning som du tidigare tagit bort ur ansökan.

När patentet är meddelat får patentkraven inte utvidgas, oavsett om utvidgningen har stöd i de först ingivna handlingarna. Du kan alltså inte öka skyddsomfånget under till exempel ett invändningsförfarande.

Svensk Patentdatabas