Gå till innehållet

Ändringar i diariet eller patentregistret

Som sökande eller innehavare av ett patent kan du begära att PRV antecknar vissa ändringar i patentansökningsdiariet respektive patentregistret.

I patentregistret kan också antecknas att innehavaren upplåtit licens i eller pantsatt patentet.

Anteckningar, ändringar och registreringar i patentregistret är förknippade med avgifter.

För att PRV ska anteckna ändringar eller avtal i patentansökningsdiariet eller patentregistret måste sökanden eller innehavaren skriftligen begära en ändring, samt i förekommande fall bifoga uppgifter eller handlingar som styrker ändringen.

För ändring i patentregistret krävs uppvisande av ombudsfullmakt om någon annan agerar för din räkning.

Mer information om vad begäran ska innehålla, och vilka uppgifter eller handlingar som måste bifogas hittar du nedan.

Svensk Patentdatabas